Gop y du thao
Chinh phu
Portal BD
idesk
Văn bản điều hành UBND tỉnh Bình Định
Công báo Bình Định
Trung tam ITA
Công dân hỏi - Trưởng ban trả lời
Cải cách hành chính
thu tuc hanh chinh
chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển
Kế hoạch Cải cách hành chính giai đoạn 2021 – 2025 của Ban Dân tộc
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về cải cách hành chính (CCHC), trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2020 – 2025; Quyết định số 3809/QĐ-UBND ngày 14/09/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 09-CTr/TU ngày 14/5/2021 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XX Đảng bộ tỉnh; Ban Dân tộc xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2021 - 2025 với các nội dung cụ thể sau:

Văn phòng UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp, nâng cao hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác cải cách thủ tục hành chính
Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 734/VPUBND-KSTT ngày 13/12/2021 đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp, nâng cao hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác cải cách thủ tục hành chính.

Khai trương Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh
Sáng 16.11, UBND tỉnh chính thức khai trương Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Bình Định (IOC) do Công ty CP FPT phối hợp xây dựng. Tham dự buổi lễ có Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi Long, Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT Nguyễn Văn Khoa và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính” trên địa bàn tỉnh
UBND tỉnh đã phê duyệt Quyết định số 4521/QĐ-UBND ngày 12/11/2021 ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính” trên địa bàn tỉnh.

Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam đến năm 2025
Ngày 28/10/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1813/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025.
Các tin liên quan:
  Kế hoạch Phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2022 tại Ban Dân tộc Bình Định
  Triển khai Phần mềm họp không giấy
  Kiện toàn Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc
  Bình Định công bố 345 dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4
  KẾ HOẠCH Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, phổ biến kiến thức an toàn thông tin giai đoạn 2021 – 2025 của Ban Dân tộc
Uy ban dan toc
Bao binh dinh
Đánh giá chất lượng phục vụ hành chính công
Bầu cử Đại biểu Quốc hội khòa XIV và Đại biểu HĐND các cấp
 Ban Dân tộc Bình Định
 Ban Dân tộc Bình Định
 

Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS 1.52 do ITA phát triển

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ BAN DÂN TỘC TỈNH BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ:06 Trần Phú - thành phố Quy Nhơn - Bình Định
Số điện thoại đường dây nóng thông báo sự số ATTT:0256.3821362 - Fax: 0256.3813650 Email:lienhe@bdt.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung:Ông TRẦN VĂN THANH - Phó Trưởng Ban