Gop y du thao
Chinh phu
Portal BD
idesk
Văn bản điều hành UBND tỉnh Bình Định
Công báo Bình Định
Trung tam ITA
Công dân hỏi - Trưởng ban trả lời
Cải cách hành chính
thu tuc hanh chinh
chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển

STT

Họ và tên

Chức vụ

 

Số điện thoại bàn

 

  LÃNH ĐẠO BAN

1

Đinh Văn Lung

Trưởng ban

lungdv@bdt.binhdinh.gov.vn

0256.3813.507

2

Bùi Tiến Dũng

Phó Trưởng ban

dungbt@bdt.binhdinh.gov.vn

0256.3607777

3

Trần Văn Thanh

Phó Trưởng ban

thanhtv@bdt.binhdinh.gov.vn

0256.3813525

 

 VĂN PHÒNG

4

Nguyễn Thị Như Tín

Phó Chánh VP

tinntn@bdt.binhdinh.gov.vn

0256.3821.362

5

Bùi Thị Thanh Thúy

Chuyên Viên VP

thuybtt@bdt.binhdinh.gov.vn

0256.3813.650

6

Đào Văn Thành

Chuyên Viên VP

thanhdv@bdt.binhdinh.gov.vn

0256.3821.362

7

 Đoàn Thị Ánh Tuyết

Phụ trách Kế toán

 

tuyetdta@bdt.binhdinh.gov.vn

0256.3821.362

8

Phạm Chí Tâm

Nhân viên Lái xe

 

0256.3821.362

9

Võ Thị Như Ý

Nhân Viên Phục vụ

 

0256.3821.362

10

Dương Văn Tín

Nhân viên Bảo vệ

 

0256.3813.324

 

 THANH TRA BAN

11

Lê Thị Kim Quyên

 Chánh Thanh Ttra

quyenltk@bdt.binhdinh.gov.vn

0256.3815.195

12

Lê Thị Thu Hà

Thanh tra viên

haltt@bdt.binhdinh.gov.vn

0256.3811.970

13

Huỳnh Thị Ngọc Mỹ

Chuyên viên TTra

myhtn@bdt.binhdinh.gov.vn

0256.3811.970

 

 PHÒNG CHÍNH SÁCH

14

Võ Thị Họa Mi

Trưởng phòng CS

mivth@bdt.binhdinh.gov.vn

0256.3823.901

15

Nguyễn Thành Long

Phó TP CS

longnt@bdt.binhdinh.gov.vn

0256.3814.135

16

Tô Nhị Hà

Chuyên viên P.CS

hatn@bdt.binhdinh.gov.vn

0256.3814.135

17

Lê Xuân Thành

Chuyên viên P.CS

thanhlx@bdt.binhdinh.gov.vn

0256.3814.135     THÔNG BÁO

- Tuyên truyền Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2030 (theo Quyết định số 849/QĐ-UBND ngày 13/3/2024 của UBND tỉnh) https://drive.google.com/file/d/14N3oZSKQag2fRwSmIVb6ON68hYs5_gSu/view?usp=sharing

THƯ MỜI Về việc tham gia chỉ định thầu rút gọn Gói thầu: Tư vấn lập Hồ sơ mời thầuvà đánh giá lựa chọn nhà thầu Gói thầu Thực hiện cấp muối I-ốt cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh năm 2024

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2024

- Giải TeqBall Thế giới 2024 được tổ chức tạiBãi biển Quảng trường Chiến Thắng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, từ ngày 06/6/2024 - 09/6/2024

THƯ MỜI Về việc tham gia chỉ định thầu rút gọn Gói thầu: Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu của Gói thầu: Thuê cơ sở đào tạo tổ chức 06 lớp bồi dưỡng tiếng dân tộc thuộc Chương trình 1719 (tại các huyện Vân Canh, Vĩnh Thạnh, An Lão và Hoài Ân)

THƯ MỜI Về việc tham gia chỉ định thầu rút gọn Gói thầu: Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu của Gói thầu: Thuê cơ sở đào tạo tổ chức 03 lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc thuộc Chương trình 1719  

THƯ MỜI BÁO GIÁ Tổ chức giảng dạy và cấp chứng nhận 02 lớp bồi dƣỡng kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin của Tiểu Dự án 2 thuộc Dự án 10: Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào DTTS&MN năm 2024

THƯ MỜI Về việc chào giá dịch vụ cho thuê xe ô tô đưa Đoàn đi học tập và trao đổi kinh nghiệm các tỉnh phía Nam

-THÔNG BÁO Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 1: Trang trí, khánh tiết, sân thi đấu, làm nhiệm vụ phục vụ tổ chức thi đấu, an ninh, bảo vệ tại Nhà thi đấu thuộcGói thầu: Tổ chức Hội thao kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống cơ quan công tác Dân tộc lần thứ XI năm 2024 tại tỉnh Bình Định của Ban Dân tộc 

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý I năm 2024 của Ban Dân tộc  

+ Phu luc 2

-THÔNG BÁO Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 2: Trang trí, khánh tiết, huy chương, cờthuộcGói thầu: Tổ chức Hội thao kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống cơ quan công tác Dân tộc lần thứ XI năm 2024 tại tỉnh Bình Định của Ban Dân tộc 

THƯ MỜI Về việc báo giá dịch vụ cho thuê xe ô tô đưa Đoàn đi học tập và trao đổi kinh nghiệm các tỉnh Đông và Tây Nam Bộ 

- V/v đề nghị các công ty có năng lực báo giá chi phí tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu: Cấp muối I-ốt cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2024 

V/v đề nghị các công ty có nhu cầu thực hiện cấp muối I-ốt cung cấp bảng báo giá muối I-ốt đựng trong túi OPP loại 1kg để cấp cho đồng bào DTTS năm 2024

- THƯ MỜI Về việc chào giá xây dựng pano tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn tỉnh Bình Định

- giả danh lãnh đạo, cán bộ để lừa đảo

-   QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, Gói thầu số 03 “Tư vấn thẩm định lập E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu” thuộc dự án “Nâng cấp, vận hành hệ thống thông tin dữ liệu về công tác dân tộc tỉnh Bình Định phục vụ tổ chức, triển khai thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021 – 2030”

- THÔNG BÁO Về việc phân công trực Lễ, treo Quốc kỳ nhân Ngày nghỉ Tết Dương lịch năm 2024

- THÔNG BÁO MỜI THAM GIA CHỈ ĐỊNH THẦU RÚT GỌN Gói thầu số 02 “Tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT” thuộc dự án “Nâng cấp, vận hành hệ thống thông tin dữ liệu về công tác dân tộc tỉnh Bình Định phục vụ tổ chức, triển khai thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021 – 2030”

-   THÔNG BÁO MỜI THAM GIA CHỈ ĐỊNH THẦU RÚT GỌN Gói thầu số 03 “Tư vấn thấm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu” thuộc dự án “Nâng cấp, vận hành hệ thống thông tin dữ liệu về công tác dân tộc tỉnh Bình Định phục vụ tổ chức, triển khai thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021 – 2030”

-  Chỉ đạo tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm

- THÔNG BÁO Kết quả đánh giá, xếp loại công chức, người lao động năm 2023

- THÔNG BÁO Lịch tiếp công dân của Ban Dân tộc năm 2024

KẾ HOẠCH Bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh trong dịp Lễ Noel Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Giáp Thìn 2024

- THÔNG BÁO MỜI THAM GIA CHỈ ĐỊNH THẦU RÚT GỌN Gói thầu số 05 “Tư vấn quản lý dự án” thuộc dự án “Nâng cấp, vận hành hệ thống thông tin dữ liệu về công tác dân tộc tỉnh Bình Định phục vụ tổ chức, triển khai thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021 – 2030”

- thông báo hoãn tổ chức chuyến tham quan, học tập kinh nghiệm các tỉnh Tây Nguyên

- THƯ MỜI Về việc chào giá dịch vụ cho thuê xe ô tô tổ chức đi học tập, trao đổi kinh nghiệm các tỉnh Tây Nguyên

- Phát động và hưởng ứng tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2023” trên địa bàn tỉnh Bình Định

- THƯ MỜI THAM GIA CHỈ ĐỊNH THẦU RÚT GỌN Gói thầu: “Tư vấn thẩm tra Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật” thuộc Dự án: Nâng cấp, vận hành hệ thống thông tin dữ liệu về công tác dân tộc tỉnh Bình Định phục vụ tổ chức, triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030”

- QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: “Thẩm định giá mua sắm máy vi tính để bàn” thuộc Dự án: Đầu tư hệ thống máy tính cho các sở, ngành và địa phương liên quan phục vụ triển khai ứng dụng giám sát, đánh giá Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025

- QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: “Tư vấn thẩm tra Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật” thuộc Dự án: Nâng cấp, vận hành hệ thống thông tin dữ liệu về công tác dân tộc tỉnh Bình Định phục vụ tổ chức, triển khai thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021 – 2030

- THÔNG BÁO MỜI THAM GIA CHỈ ĐỊNH THẦU RÖT GỌN Gói thầu: Tổ chức giảng dạy và cấp giấy chứng nhận 02 lớp bồi dƣỡng chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai thực hiện Chƣơng trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025

- tăng cường các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động “tín dụng đen”

- THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU Gói thầu: Cung cấp dịch vụ (Phục vụ giải khát giữa giờ, thuê phòng nghỉ) cho 141 đại biểu (lớp 2) tham gia các lớp tập huấn tại thành phố Quy Nhơn

- THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU Gói thầu: Cung cấp dịch vụ (Phục vụ giải khát giữa giờ, thuê phòng nghỉ) cho 137 đại biểu (lớp 1) tham gia lớp tập huấn tại thành phố Quy Nhơn

- THƯ MỜI BÁO GIÁ Máy vi tính để bàn

- Về việc tiếp nhận trực tuyến hồ sơ TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban Dân tộc

- V/v triển khai Công điện số 825/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

-  Công điện số 796/CĐ-TTg ngày 13/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ

- Công điện số 825/CĐ-TTg ngày 15/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ triển khai thực hiện chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy

- QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: “Tư vấn thiết kế lập Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật” thuộc Dự án “Phát triển, nâng cấp, vận hành hệ thống thông tin dữ liệu về công tác dân tộc tỉnh Bình Định”

- Công điện số 280/CĐ-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các bộ, cơ quan, địa phương

- THÔNG BÁO MỜI THAM GIA CHỈ ĐỊNH THẦU RÚT GỌN Gói thầu: “Tư vấn thiết kế lập Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật” thuộc Dự án “Phát triển, nâng cấp, vận hành hệ thống thông tin dữ liệu về công tác dân tộc tỉnh Bình Định”

- QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu:“Tư vấn thiết kế lập Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật” thuộc Dự án “Phát triển, nâng cấp, vận hành Hệ thống thông tin dữ liệu về công tác dân tộc tỉnh Bình Định"

- V/v tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9 và tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường.

- THÔNG BÁO Về việc nghỉ Lễ và treo Quốc kỳ nhân Ngày Quốc khánh 02/9 năm 2023 Ban Dân tộc

- THƯ MỜI Về việc tham gia chỉ định thầu rút gọn Gói thầu: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT của gói thầu Tập huấn nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ các cấp triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2022 chuyển sang năm 2023

- THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU Gói thầu: Thực hiện cấp muối I-ốt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2023

- THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU Gói thầu: Thực hiện cấp muối I-ốt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2023

- V/v đề nghị các công ty có nhu cầu thực hiện cấp muối I-ốt cung cấp bảng báo giá muối I-ốt đựng trong túi OPP loại 1kg để cấp cho hộ đồng bào DTTS năm 2023

  VĂN BẢN CHÍNH SÁCH
V/v gửi tài liệu tuyên truyền Điều tra DTTS 2024

V/v tuyên truyền và tổ chức Lễ ra quân Điều tra DTTS 2024

Về việc trả lời kiến nghị của địa phương về kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân vốn CTMTQG

V/v hưởng ứng và tổ chức triển khai “Tháng hành động phòng, chống ma túy” năm 2024

V/v giải đáp vướng mắc đối với xã ĐBKK hoàn thành nông thôn mới trong triển khai thực hiện Chương trình MTQG vùng đồng bào DTTS&MN

V/v triển khai thi hành Nghị định số 75/2023/NĐ-CP

Về việc hướng dẫn cơ chế tài chính quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chính sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số quy định tại Quyết định số 28/2023/QĐ-TTg ngày 23/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ

V/v tăng cường thông tin, tuyên truyềnGiải thi đấu Teqball 2024 – Teqball World Series

Quyết định ban hành Kế hoạch truyền thông cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2024

Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 31/01/2024 của Thủ tướng Chính

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 143/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

V/v tăng cường thông tin, tuyên truyền Giải đua thuyền máy Nhà nghề Quốc tế UIM F1H2O và UIM-ABP AQUABIKE Bình Định Grand Prix 2024

KẾ HOẠCH Phổ biến các văn bản luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6 và Kỳ họp bất thường lần thứ 5

V/v đẩy mạnh tổ chức tuyên truyền, tập huấn sử dụng ứng dụng VNeID

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá nước sạch nông thôn tỉnh Bình Định năm 2023

Chỉ thị số 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp Phiếu lý lịch tư pháp tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp

Luật Lý lịch tư pháp

QUYẾT ĐỊNH Công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực Công tác dân tộc thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Dân tộc tỉnh

QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực Công tác dân tộc được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa cấp xã thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Dân tộc tỉnh

Quy định một số chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2023

QUYẾT ĐỊNH Công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực Công tác dân tộc thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Dân tộc tỉnh

QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 12/2018/QĐ-TTG NGÀY 06 THÁNG 3 NĂM 2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TIÊU CHÍ LỰA CHỌN, CÔNG NHẬN NGƯỜI CÓ UY TÍN VÀ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ UY TÍN TRONG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế văn hóa công sở và Quy tắc ứng xử của công chức, người lao động thuộc Ban Dân tộc tỉnh Bình Định

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: “Tư vấn thiết kế lập Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật” thuộc Dự án “Đầu tư hệ thống máy tính cho các sở, ngành và địa phương liên quan phục vụ triển khai ứng dụng giám sát, đánh giá Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025\"

THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY ĐỊNH VIỆC TỔ CHỨC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VÀ CẤP CHỨNG CHỈ TIẾNG DÂN TỘC THIỂU SỐ

QUYẾT ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định Nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ nguồn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bình Định giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 ban hành kèm theo Quyết định số 37/2022/QĐ-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2022 của UBND tỉnh

Nghị quyết về các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, siết chật kỷ luật, kỷ cương

Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-UBDT ngày 30/6/2022 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đén năm 2025

Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/08/2023 của Bộ Tài chính Quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021- 2025.

THÔNG BÁO Về việc nghỉ lễ và treo Quốc kỳ nhân Ngày Quốc khánh 02/9 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2255/QĐ-UBND ngày 22/6/2023 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện “Đề án Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021 – 2025” trên địa bàn tỉnh

Nghị quyết 105 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tiếp tục đẩy mạnh CCHC và siết chặt kỹ luật, kỹ cương

Cuộc thi \"Nét đẹp lao động\" do Công đoàn Viên chức phát động

THƯ MỜI Về việc tham gia chỉ định thầu rút gọn Gói thầu: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT của gói thầu Tập huấn nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ các cấp triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2022 chuyển sang năm 2023

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU Gói thầu: Thực hiện cấp muối I-ốt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2023

LUẬT THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ

V/v hướng dẫn thực hiện Kế hoạch triển khai Quyết định số 330/QĐ- UBDT của Uỷ ban Dân tộc về phê duyệt “Đề án Chuyển đổi số và ứng dụng CNTT trong triển khai thực hiện Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021 – 2025” trên địa bàn tỉnh

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện “Đề án Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025” trên địa bàn tỉnh

Quyết định 330/QĐUBDT ngày 12/05/2023 của Ủy ban dân tộc về phê duyệt “Đề án Chuyển đổi số và ứng dụng CNTT trong triển khai thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021-2025”

KẾ HOẠCH Kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cƣơng hành chính tại các cơ quan nhà nƣớc tỉnh Bình Định 6 tháng cuối năm 2023

Thông tư quy định chế độ báo cáo công tác dân tộc

Công điện số 280/CĐ-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các bộ, cơ quan, địa phương

THƯ MỜI Về việc chào giá dịch vụ cho thuê xe ô tô tổ chức đi học tập, trao đổi kinh nghiệm các tỉnh phía Bắc

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT CÁC VĂN BẢN ÁP DỤNG THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN, TIỂU DỰ ÁN, NỘI DUNG THÀNH PHẦN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI TỈNH BÌNH ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2021-2025

KẾ HOẠCH Thực hiện tổng thể về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2023-2025

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện một số chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2023

Quyết định phân cấp và phân công trách nhiệm thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo KTKT

QUYẾT ĐỊNH Về việc phân bổ chi tiết vốn đầu tư phát triển ngân sách Trung ương và vốn ngân sách tỉnh đối ứng năm 2022 thực hiện Dự án 6 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh.

PHÂN BỔ CHI TIẾT VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2022 THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI

QUYẾT ĐỊNH Về việc phân bổ chi tiết vốn đầu tư phát triển ngân sách trung ương năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH Về việc phân bổ kinh phí sự nghiệp ngân sách Trung ương bổ sung mục tiêu thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2023

tiếp tục thực hiện hiệu quả các biện pháp tuyên truyền, kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông

KẾ HOẠCH Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023

TỔNG HỢP DANH SÁCH NUT giai đoạn 2023 - 2027 theo Quyết định 4225/QD-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2023 - 2027 theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

THÔNG BÁO Lịch tiếp công dân của Ban Dân tộc năm 2023

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế tiếp công dân

Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo các CTMT giai đoạn 2021-2025

CHỈ THỊ Về việc tăng cường triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh

KẾ HOẠCH Kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện Chƣơng trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bình Định giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định cơ chế huy động nguồn lực và lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình mục tiêu quốc gia, giữa các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2021-2025

Quyết định phê duyệt khung đào tạo, tập huấn, cho cộng đồng và cán bộ các cấp thuộc CTMT

Hướng dẫn của Bộ xây dựng về quy trình, thủ tục quản lý chất lượng công trình, mức chi phí thực hiện bảo trì công trình xây dựng theo cơ chế đặc thù Nghị định số 27/2022/NĐ-CP

Hướng dẫn Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện CTMT

Hướng dẫn thực hiện Dự án 8 TWHLHPN

Hướng dẫn của Bộ Công Thương về thực hiện CTMTQG Phát triển KT-XH vùng DTTS&MN

Quyết định thành lập Tổ giúp việc CTMT QG PTKT-XH vùng đồng bào DTTS và MN

Quyết định số 1055/QĐ-UBND ngày 01/4/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2022

Quyết định số 23/QĐ-BCĐ ngày 08/3/2022 của Ban Chỉ đạo Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2021 - 2025” năm 2022, 2023

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2025” trên địa bàn tỉnh năm 2022

Quyết định số 498/QĐ-UBND ngày 18/2/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2025” trên địa bàn tỉnh năm 2022

QUYẾT ĐỊNH Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác kết nghĩa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2021

Quyết định số 1475/QĐ-UBND ngày 09/5/2022 của UBND tỉnh về việc thay thế thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 (giai đoạn II)”

Quyết định số 3486/QĐ-UBND ngày 25/10/2022 của UBND tỉnh về việc phân bổ kinh phí năm 2022 triển khai thực hiện Nội dung số 3 thuộc Tiểu dự án 2 của Dự án 3: Thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của HĐND tỉnh Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ nguồn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bình Định giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

QUYẾT ĐỊNH số 3257/QD-UBND của UBND tỉnh Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Tiểu dự án 2 thuộc Dự án 9: Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bình Định giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

QUYẾT ĐỊNH số 3148/QĐ-UBND ngày 28/9/2022 của UBND tỉnh Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nội dung số 3 thuộc Tiểu Dự án 2 của Dự án 3: Thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bình Định giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

QUYẾT ĐỊNH 3149/QĐ-UBND của UBND tỉnh Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nội dung 1 của Tiểu dự án 1 thuộc Dự án 10 về Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò lực lượng cốt cán và người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

Quyết định số 2479/QĐ-UBND ngày 09/8/2022 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch năm 2022

Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bình Định giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 (sau đây gọi tắt là Chương trình)

Quy định định mức giao đất ở, định mức bình quân đất sản xuất để thực hiện Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ

Quy định Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ nguồn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bình Định giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

QUYẾT ĐỊNH Về việc bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Ban Dân tộc

QUYẾT ĐỊNH Về việc bổ nhiệm Chánh Thanh tra Ban Dân tộc đối với Bà Lê Thị Kim Quyên

NGHỊ ĐỊNH Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc

KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình công tác năm 2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

KẾ HOẠCH Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022

KẾ HOẠCH Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ DỰ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2021 - 2030, GIAI ĐOẠN I: TỪ NĂM 2021 ĐẾN NĂM 2025

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ THỜI HẠN BẢO QUẢN HỒ SƠ, TÀI LIỆU HÌNH THÀNH PHỔ BIẾN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH THỜI HẠN BẢO QUẢN TÀI LIỆU HÌNH THÀNH TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

Luật Lưu Trữ

Chỉ thị về công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ vào lưu trữ cơ quan

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2022 THỰC HIỆN 03 CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 CHO CÁC ĐỊA PHƯƠNG THỰC HIỆN 03 CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Bình Định giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Bình Định

Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc

LUẬT SỬA ĐỔI LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG, LUẬT ĐẦU TƯ THEO PHƯƠNG THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ, LUẬT ĐẦU TƯ, LUẬT NHÀ Ở, LUẬT ĐẤU THẦU, LUẬT ĐIỆN LỰC, LUẬT DOANH NGHIỆP, LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT VÀ LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 2022

Luật Đầu tư công 2019

Luật Đầu tư công

Luật Bảo vệ Bí mật nhà nước

Nghị định quy định một số điều luật bảo vệ bí mật nhà nước

Luật Bảo vệ bí mật nhà nước

Luật Bảo vệ bí mật nhà nước

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ bí mật nhà nước

Quyết định ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giai đoạn 2021 - 2025 tinh Bình Định

QĐ PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2021-2030, GIAI ĐOẠN I: TỪ NGÀY 14/10/2021 ĐẾN NĂM 2025 DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH

Phụ lục các thôn ĐBKK tại tỉnh Bình Định kèm theo Quyết định 612 của UBDT

QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt danh sách các thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025

Phê duyệt danh sách các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021 - 2025.

Phê duyệt Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2021 - 2025

Phê duyệt danh sách các xã khu vực III, II, I vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025

Chương trình Phối hợp giữa Ban Dân tộc và Liên minh Hợp tác xã

NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 24/2014/NĐ-CP NGÀY 04 THÁNG 4 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH TỔ CHỨC CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại chất lƣợng công chức, người lao động của Ban Dân tộc tỉnh Bình Định

KẾ HOẠCH Thực hiện Chỉ thị số 59-CT/TU ngày 19/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIX) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác dân tộc trong tình hình mới, giai đoạn 2020 – 2030

Nghị định về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

Quyết định công bố danh mục báo cáo định kỳ công tác trên lĩnh vực công tác dân tộc tỉnh Bình Định

Quyết định ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ công tác dân tộc

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Quyết định bổ nhiệm Quyền Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh đối với ông Đinh Văn Lung

Kế hoạch tập huấn chuyên ngành công tác dân tộc năm 2020

Quyết định Phê duyệt \"Đề án bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018 - 2025\"

Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch Nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở thuộc Chương trình 135 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định

Quyết định về việc ban hành Quy định về phân công quản lý nhà nước và vai trò, trách nhiệm của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Định

Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Ban Dân tộc

Nghị định kiểm tra xử lý kỷ luật về xử lý vi phạm hành chính

Quyết định về việc giao nhiệm vụ quản lý và điều hành hoạt động của Ban Dân tộc tỉnh Bình Định

Về việc đánh giá phân loại công chức năm 2019

Về việc phân công nhiệm vụ công chức kiêm nhiệm công tác quản trị mạng của Ban Dân tộc tỉnh Bình Định

Về việc khen thưởng thành tích trong công tác năm 2019

Quyết định công bố Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 Ban Dân tộc tỉnh Bình Định

Quyết đinh về việc điều chỉnh, bổ sung Ủy viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh

Quyết định về việc tặng bằng khen của Bộ trưởng,Chủ nhiệm UBDT

Quyết định về việc tặng kỷ niệm chương \"Vì sự nghiệp phát triển các dân tộc\"

Quyết định về việc tiếp nhận và phân công nhiệm vụ công chức

Quyết định về việc tiếp nhận và phân công nhiệm vụ công chức

Quyết định về việc tiếp nhận và phân công nhiệm vụ công chức

Quyết định về việc tiếp nhận và phân công nhiệm vụ công chức

Quyết định về việc tiếp nhận và phân công nhiệm vụ công chức

Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến các văn bản luật được Quốc hội khoá XIV thông qua tại kỳ họp thứ 7 và các vấn đề nóng, được dư luận xã hội quan tâm trên địa bàn tỉnh Bình Định

Quyết định về việc ban hành kế hoạch chi tiết Tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Định lần thứ III năm 2019

Về việc xây dựng kế hoạch thực hiện Quyết định số 414/QĐ-TTg ngày 12/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định về việc phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện kế hoạch thực hiện Đề án \"Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng DTTS giai đoạn 2018-2025\" trên địa bàn tỉnh năm 2019

Quyết định về việc phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Bình Định

Về việc thống kê số lượng công chức phục vụ việc xây dựng hệ thống bảng lương mới và phụ cấp theo nghề trong hệ thống cơ quan công tác dân tộc

Về việc thực hiện kế hoạch chi tiết tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ III năm 2019

Báo cáo sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 10/NQ-CP NGÀY 03/02/2018 CỦA CHÍNH PHỦ VÀ KẾ HOẠCH SỐ 26-KH/TU NGÀY 15/3/2018 CỦA TỈNH ỦY VỀ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 18-NQ/TW NGÀY 25/10/2017 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII “MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TIẾP TỤC ĐỔI MỚI, SẮP XẾP TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TINH GỌN, HOẠT ĐỘNG HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ”

Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh

Quyết định về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh

Quyết định về việc ban hành chức năng, nhiệm vụ biên chế của phòng chính sách thuộc Ban Dân tộc

Quyết định về việc ban hành chức năng, nhiệm vụ, biên chế của văn phòng thuộc Ban Dân tộc

Quyết định về việc sắp xếp, tổ chức lại các phòng chuyên môn trực thuộc Ban Dân tộc

V/v sửa đổi bổ sung số lượng khen thưởng tại Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh Bình Định lần thứ III năm 2019

Hướng dẫn công tác khen thưởng tại Đại hội Đại biểu các DTTS cấp tỉnh, cấp huyện lần thứ III năm 2019

Hướng dẫn công tác khen thưởng tại Đại hội Đại biểu các DTTS cấp tỉnh, cấp huyện lần thứ III năm 2019

Về việc đề nghị các công ty có yêu cầu thực hiện cấp muối i ốt cung cấp bảng báo giá muối i ốt đựng trong túi OPP loại 1kg để cấp cho hộ đb DTTS năm 2019

V/v thực hiện Quyết định số 03/2019/QĐ-TTg ngày 15/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định Phê duyệt Kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019 của Văn phòng Điều phối Chương trình 135

V/v thực hiện Nội dung số 06 “Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn” thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019

V/v báo cáo kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2012-2018

V/v hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với các thôn đặc biệt khó khăn sau khi sắp xếp, sáp nhập, đổi tên

Kế hoạch thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên đia bàn tỉnh Bình Định năm 2019

Về việc thống nhất về tiêu chuẩn, số lượng khen thưởng tại Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh Bình Định lần thứ III năm 2019

Về việc hướng dẫn về tiêu chuẩn, số lượng khen thưởng tại Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh Bình Định lần thứ III năm 2019

Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng tại cuộc họp Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Bình Định

Quyết định phê duyệt kế hoạch triển khai các hoạt động tuyên truyền, vận động đồng bào vùng DTTS và miền núi năm 2019 theo Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 08/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ

V/v rà soát, lập danh mục và tự kiểm tra văn bản liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo

V/v rà soát, gửi danh sách NCUT năm 2019 theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Ủy ban Dân tộc quý I/2019.

Quyết định Phê duyệt Kế hoạch xây dựng Đề án “Xây dựng Bộ tiêu chí phân định vùng dân tộc thiểu số và miền núi\"

V/v hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 1163/QĐ-TTg.

V/v xác định địa bàn xã miền núi thực hiện chính sách theo Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg

Về việc báo cáo tình hình thực hiện chính sách cán bộ người DTTS

Quyết định về việc thành lập tiểu ban Hậu cần và Bảo vệ giúp Ban Tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Định lần thứ III năm 2019

Quyết định về việc thành lập tiểu ban Thi đua - Khen thưởng giúp Ban Tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Định lần thứ III năm 2019

Quyết định về việc thành lập Tiểu ban Tuyên truyền và Khánh tiết giúp Ban Tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Định lần thứ III năm 2019

Quyết định về việc thành lập Tiểu ban Nội dung giúp Ban tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Định lần thứ III năm 2019

Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Định lần thứ III năm 2019

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2019

Về việc thực hiện công tác cải cách hành chính

Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018.

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018

Quyết định về việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Bìn Định năm 2019

Quyết định về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ban Dân tộc.

Quyết định về việc ban hành Bộ chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính và Quy định việc đánh giá, chấm điểm, xếp hạng chỉ số cải cách hành chính đối với các cơ quan trung ương trên địa bàn tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Tình hình và kết quả triển khai thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 và giải pháp thực hiện năm 2019

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Định lần thứ III năm 2019

Quyết định về việc công bố công khai dự toán năm 2018 của Ban Dân tộc tỉnh Bình Định (Năm trước chuyển sang và CTMT)

Quyết định về việc công bố công khai dự toán năm 2019 của Ban Dân tộc tỉnh Bình Định (Dự toán giao đầu năm)

Quyết định về việc công khai dự toán năm 2018

Quyết định về việc công bố công khai dự toán năm 2018 của Ban Dân tộc tỉnh Bình Định (CTMT năm trước chuyển sang và kinh phí trung ương bổ sung có mục tiêu)

Quyết định về việc công bố công khai dự toán năm 2018 của Ban Dân tộc tỉnh BÌnh Định (Kinh phí bổ sung)

Quyết định về việc công bố công khai dự toán năm 2018 của Ban Dân tộc tỉnh Bình Định (Kinh phí bổ sung trong năm)

Quyết định về việc công bố công khai dự toán năm 2018 của Ban Dân tộc tỉnh Bình Định

Quyết định về việc công bố công khai dự toán năm 2018 của Ban Dân tộc tỉnh Bình Định (Điều chỉnh dự toán)

Phê duyệt đề án hỗ trợ thôn, bản, ấp của các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020

Phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ III năm 2019 và Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018

Quyết định phê duyệt danh sách các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018-2020

Quyết định phê duyệt danh sách các huyện nghèo và thoát nghèo giai đoạn 2018 - 2020

Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2018

Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng sáng kiến cơ sở Ban Dân tộc tỉnh Bình Định

Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ban Dân tộc

Báo cáo sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Quyết định về việc kiện toàn Ban biên tập Trang Thông tin điện tử của Ban Dân tộc tỉnh Bình Định

Quyết định về việc phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2018-2022 theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg của Thủ Tướng Chính phủ

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018

Chỉ thị về tăng cường các giải pháp cải thiện nâng cao Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Bình Định

Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động cuả Tỉnh uỷ về cải cách hành chính, trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020 năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính Quý I và phương hướng, nhiệm vụ Quý II năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý II, và phương hướng nhiệm vụ quý III năm 2018

Quyết định về việc thành lập tổ cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính của cơ quan Ban Dân tộc

Quyết định về việc phê duyệt Kết quả xác định Chỉ số Cải cách hành chính năm 2017 của cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bình Định

Quyết định ban hành kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Bình định năm 2018

Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2018

Báo cáo sơ kết tình hình triển khai thực hiện Chương trình hành động số 05-CTr/TU của Tỉnh Uỷ Bình Định

Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT về việc xây dựng Thông tư bãi bỏ một số Thông tư do Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT ban hành”.

Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban về việc mở mới đề tài khoa học cấp Bộ bắt đầu thực hiện từ năm 2019

Ngày 26/6/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 771/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018 - 2025”.

V/v đánh giá giữa kỳ tình hình thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020 và chuẩn bị kế hoạch năm 2019

Về việc đề nghị lập dự toán kinh phí thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ

Rà soát hoàn thiện mục tiêu và kế hoạch thực hiện các dự án đầu tư thuộc Chương trình mục tiêu ứng phó biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 - 2020

Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người uy tín và chính sách đối với người uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh

Triển khai thực hiện các chính sách đối với hộ nghèo thiếu hụt đa chiều theo Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 31/5/2018 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh

Quyết định về việc kiện toàn Ban Biên tập Trang thông tin điện tử của Ban Dân tộc tỉnh Bình Định

Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng sáng kiến cơ sở Ban Dân tộc tỉnh Bình Định

Quyết định về việc kiện toàn Hội Đồng thi đua - Khen thưởng Ban Dân tộc tỉnh Bình Định

Quyết định về việc điều động công chức

Quyết định về việc điều động công chức

Quyết định về việc điều động và bổ nhiệm công chức

Quyết định về việc điều động và bổ nhiệm công chức

Quyết định về việc điều động và bổ nhiệm Chánh Văn phòng Ban Dân tộc

Ban hành kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 của Ban Dân tộc tỉnh Bình Định

Quyết định ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 của Ban Dân tộc tỉnh Bình Định

Quyết Định về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện chính sách cấp muối i-ốt cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2018

Về việc phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2018

Quyết Định về việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính Ban Dân tộc tỉnh năm 2017

Quyết định về việc ban hành quy chế công tác thi đua, khen thưởng của Ban Dân tộc tỉnh Bình Định

Quyết định ban hành kế hoạch về việc kiểm tra CCHC năm 2017

Kế hoạch thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về công tác CCHC năm 2017

Thông tư 32/2017/TT-BTTTT ngày 15/11/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước

Quy định chi tiết thực hiện dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020

Phê duyệt danh sách thôn ĐBKK vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020

Phê duyệt danh sách xã ĐBKK, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020

Phê duyệt danh sách thôn ĐBKK, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2016-2020

Phê duyệt danh sách thôn ĐBKK, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2016-2020

V/v Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Ban Dân tộc tỉnh Bình Định

V/v Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng hệ thống văn phòng điện tử Ban Dân tộc tỉnh Bình Định

Phê duyệt Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2017-2020

Về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020

Ban hành Quy định tạm thời một số định mức và mức hỗ trợ PTSX thuộc Chương trình 135 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Định

Về việc tiếp tục thực hiện Quyết định 30/2012/QĐ-TTg ngày 18/7/2012 và Quyết định số 1049/QĐ-TTg ngày 26/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ

Phê duyệt Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới

Phê duyệt danh sách thôn DBKK vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2016

Phê duyệt danh sách xã ĐBKK, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2016

V/v thành lập Ban Biên tập Trang thông tin điện tử của Ban Dân tộc tỉnh Bình Định

V/v ban hành quy chế quản lý, vận hành và cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử của Ban Dân tộc tỉnh Bình Định

Về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban dân tộc tỉnh Bình Định

V/v hướng dẫn triển khai Chương trình 135 năm 2015

Hướng dẩn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện

     HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 • Chiều ngày 30/5/2024 tại Hội trường Ban Dân tộc, tập thể Lãnh đạo Ban Dân tộc đã tổ chức trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Đồng Hữu Chương, Chánh Văn phòng Ban Dân tộc nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 01/6/2024
 • Đ/c Bùi Tiến Dũng, PTB Ban Dân tộc trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho UBND huyện An lão có thành tích xuất sắctrong công tácngười uy tín giai đoạn 2011-2021
 • Đồng chí Đinh Văn Lung, Trưởng ban Ban Dân tộc kiểm tra tại một điểm sạt lỡ đã khắc phục địa bàn xã Canh Liên
 • Hội nghị trực tuyến sơ kết 09 tháng đầu năm công tác dân tộc do Ủy ban Dân tộc tổ chức
 • Đ/c Đinh Văn Lung, Trưởng ban Ban Dân tộc phát biểu khai mạc Buổi tập huấn lớp giảng viên, báo cáo viên theo QĐ771
 • Đ/c Nguyễn Xuân Vĩnh, Tỉnh ủy viên, PCTTT Mặt trận TQVN tỉnh và Đ/c Đinh Văn Lung, Trưởng ban Ban Dân tộc trao, nhận hỗ trợ cho công tác phòng, chống Covid-19 trên địa bàn tỉnh
 • Ông Đinh Văn Lung, QTB trao hỗ trợ cho gia đình có người bị rắn cắn chết tại TT Vân Canh
 • Ông Bùi Tiến Dũng, PTB trao hỗ trợ cho gia đình có người thân mất do đuối nước tại xã Đắk mang
 • Ông Bùi Tiến Dũng, PTB trao quà cho Ban Quản lý Thôn 2 , Xã An Hưng (đơn vị kết nghĩa)
 • Hội nghị công chức và người lao động của Ban Dân tộc năm 2021
 • Hội nghị Công chức và Người lao động năm 2021
 • Hưởng ứng Tuần lễ áo dài do Công đoàn VC tỉnh phát động 2021
 • Hưởng ứng Tuần lễ áo dài do Công đoàn VC tỉnh phát động
 • Đ/c Bùi Tiến Dũng tham dự Ngày Hội văn hóa, thể thao các dân tộc ba xã vùng cao huyện Hoài Ân
 • Đ/c Bùi Tiến Dũng tham dự Ngày Hội văn hóa, thể thao các dân tộc ba xã vùng cao huyện Hoài Ân
 • Đồng chí Bùi Tiến Dũng, Phó Trưởng ban tặng quà cho Trường PTDTNT huyện Hoài Ân nhân dịp Tết Nguyên đán Tân sửu 2021
 • Đồng chí Bùi Tiến Dũng, Phó Trưởng ban tặng quà cho xã Đắk Mang, huyện Hoài Ân nhân dịp Tết Nguyên đán Tân sửu 2021
 • Đồng chí Bùi Tiến Dũng, Phó Trưởng ban tặng quà cho xã Bok Tới, huyện Hoài Ân nhân dịp Tết Nguyên đán Tân sửu 2021
 • Thăm và Trao quà của UBDT cho Trường PTDTNT THPT Bình Định
 • Thăm và Trao quà của UBDT cho Trường PTDTNT THPT Bình Định
 • Đồng chí Y Thông, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT phát biểu tại buổi trao quà Xã An Dũng, huyện An Lão
 • Đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh, PCT Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc với UBND huyện An Lão
 • Đồng chí Y Thông, Thứ trướng, Phó Chủ nhiệm UBDT thăm, chúc tết đồng bào DTTS huyện An Lão
 • Thăm và tặng quà các hộ DTTS bị thiệt hại do bão số 9 năm 2020
 • Thăm và tặng quà các hộ DTTS bị thiệt hại do bão số 9 năm 2020
 • Tiếp Đoàn BDT tỉnh Quảng Bình vào học tập, trao đổi kinh nghiệm CT135
 • Tiếp Đoàn BDT tỉnh Quảng Bình vào học tập, trao đổi kinh nghiệm CT135
 • Hội nghị tập huấn chuyên ngành công tác dân tộc năm 2020
 • Hội nghị tập huấn chuyên ngành công tác dân tộc năm 2020
 • Tập thể công chức Ban Dân tộc và công chức làm công tác dân tộc các địa phương tại Đại hội DTTS lần thứ III năm 2019
 • Tiếp và làm việc với Đoàn Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng đến tham quan và học tập kinh nghiệm
 • Tiếp và làm việc với Đoàn Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng đến tham quan và học tập kinh nghiệm
 • Đồng chí Bùi Tiến Dũng triển khai nội dung trong Hội nghị tập huấn người có uy tín năm 2020
 • Hội nghị tập huấn cho người có uy tín năm 2020
 • Đồng chí Đinh Văn lung phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn cho người có uy tín năm 2020
 • Thanh tra Ban tổ chức Hội nghị tảo hôn tại huyện Vĩnh Thạnh
 • Lãnh đạo Ban thăm và tặng quà người uy tín tại xã Canh Liên, huyện Vân Canh
 • Lãnh đạo Ban thăm và tặng quà cho người có uy tín bị thiệt hại do nắng hạn tại xã Bók Tới thuộc huyện Hoài Ân
 • Lãnh đạo Ban thăm và tặng quà cho các hộ đồng bào có người thân bị sét đánh tại huyện An Lão
 • Ban Dân tộc tiếp Đoàn Người có uy tín tỉnh Đắk Lắk tham quan và học tập kinh nghiệm tại Bình Định
 • Ban Dân tộc tiếp và làm việc với Đoàn Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang
 • Ban Chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025
 • Đại hội Chi bộ Ban Dân tộc nhiệm kỳ 2020-2025
 • Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ (2017-2022) Công đoàn cơ sở Ban Dân tộc tỉnh Bình Định
 • Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ (2017-2022) Công đoàn cơ sở Ban Dân tộc tỉnh Bình Định
 • Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ (2017-2022) Công đoàn cơ sở Ban Dân tộc tỉnh Bình Định
 • Gặp mặt chia tay Đ/c Trần Quốc Lại,Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh
 • Gặp mặt chia tay Đ/c Trần Quốc Lại, Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh
 • Đoàn chủ toạ tại Đại hội đại biểu các DTTS
 • Quang cảnh Đại hội đại biểu các DTTS lần III năm 2019
 • Đồng chí Nông Quốc Tuấn, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT và Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, UVTWĐ, Bí thư Tỉnh ủy cùng các Đại biểu tham quan gian trưng bày sản phẩm vùng đồng bào DTTS
 • Đồng chí Trần Châu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc
 • Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến thăm và làm việc tại Ban Dân tộc
 • Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến thăm và làm việc tại Ban Dân tộc
 • Đồng chí Lê Sơn Hải, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT làm việc với Ban Dân tộc tỉnh
 • Hoạt động của Ban
 • Hoạt động của Ban
 • Hoạt động của Ban nhân dịp kỷ niệm 88 năm ngày thành lập hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam
 • Hoạt động của Ban nhân dịp kỷ niệm 88 năm ngày thành lập hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam
 • Hoạt động của Ban nhân dịp kỷ niệm 88 năm ngày thành lập hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam
 • Hoạt động của Ban nhân dịp kỷ niệm 88 năm ngày thành lập hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam
 • Hoạt động của Ban nhân dịp kỷ niệm 88 năm ngày thành lập hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam
 • Hoạt động của Ban nhân dịp kỷ niệm 88 năm ngày thành lập hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam
 • Hoạt động của Ban nhân dịp kỷ niệm 88 năm ngày thành lập hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam
 • Hoạt động của Ban nhân dịp kỷ niệm 88 năm ngày thành lập hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam
 • Hoạt động của Ban
 • Ban Dân tộc tỉnh Bình Định tiếp đoàn công tác tỉnh Lâm Đồng
 • Hoạt động của Ban
 • Hội thao Ngành Dân tộc
 • Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải UBDT kiểm tra tình hình thực hiện chính sách dân tộc
 • Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải UBDT kiểm tra tình hình thực hiện chính sách dân tộc khu vực Tây Nam bộ
 • học tập và trao đổi kinh nghiệm
 • học tập và trao đổi kinh nghiệm
 • học tập và trao đổi kinh nghiệm
 • Hoạt động Ban Dân tộc
 • Hoạt động Ban Dân tộc
 • Hoạt động Ban Dân tộc
 • khảo sát cồng chiêng
 • khảo sát cồng chiêng
 • khảo sát cồng chiêng
 • khảo sát cồng chiêng
 • hoạt động của Ban Dân tộc
 • Các thế hệ công tác dân tộc
 • Đội bóng chuyền Ban Dân tộc tỉnh trong 1 trận đấu
 • Đội bóng chuyền Ban Dân tộc tỉnh
     TÌM KIẾM
Từ khóa:
Mục tin:
     VIDEO
Cổng Thông tin điện tử Pháp điển
Cổng thông tin điện tử Uy ban dan toc
Bao binh dinh
Đánh giá chất lượng phục vụ hành chính công
Bầu cử Đại biểu Quốc hội khòa XIV và Đại biểu HĐND các cấp
 Thông tin công tác Dân tộc Bình Định
     SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  Đang online:               12
  Số lượt truy cập: 1650944
 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN DÂN TỘC BÌNH ĐỊNH Điện thoại: 02563821362 Địa chỉ: 06 Trần Phú, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định Chịu trách nhiệm nội dung: Phó Trưởng ban Trần Văn Thanh