Gop y du thao
Chinh phu
Portal BD
idesk
Văn bản điều hành UBND tỉnh Bình Định
Công báo Bình Định
Trung tam ITA
Công dân hỏi - Trưởng ban trả lời
Cải cách hành chính
thu tuc hanh chinh
chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển
Thực hiện Quyết định số 100/QĐ-BDT ngày 08/3/2019 của Ban Dân tộc về việc ban hành Kế hoạch thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2019.

Từ ngày 17-19/7/2019, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp Phòng Dân tộc huyện Vân Canh tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số cho 05 làng:  Suối Đá, Hiệp Hưng, Hiệp Tiến, Canh Hiệp thuộc xã Canh Hiệp và làng Canh Tiến thuộc xã Canh Liên, huyện Vân Canh. Tham gia Hội nghị có 480 người dân.

Trước đó, từ ngày 03-05/7/2019, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp Phòng Dân tộc huyện Vĩnh Thạnh tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số cho 06 thôn (thôn 1, thôn 2, thôn 3, thôn 4, thôn 5, thôn 6) thuộc xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thạnh. Tham gia Hội nghị có 477 người dân của 06 thôn thuộc xã Vĩnh Thuận.

Tại các buổi tuyên truyền, người dân được nghe phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc, chương trình, đề án, dự án về thực hiện chính sách dân tộc đang triển khai thực hiện, cung cấp những thông tin cần thiết về các chính sách dân tộc đang thực hiện trên địa bàn, nhất là các chính sách về an sinh xã hội; tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận với các chính sách hỗ trợ pháp lý để nâng cao nhận thức, tôn trọng và chấp hành pháp luật, phát huy nội lực, thực hiện tốt chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm giảm nghèo bền vững, giáo dục ý thức tự vươn lên, hạn chế tâm lý ỷ lại trông chờ vào đầu tư hỗ trợ của Nhà nước. Nội dungphổ biến sâu rộng về đường lối, chủ trương, chính sách dân tộc của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết, các chủ trương của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng miền núi; các vấn đề về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, các quy định pháp luật gắn trực tiếp với cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số như quy định pháp luật về đất đai, Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, Luật khiếu nại, tố cáo, Luật bình đẳng giới…được nghe giải đáp những thắc mắc và hướng dẫn người dân các thủ tục liên quan đến quyền lợi của người dân trong thực hiện quyết định của Tòa án tại địa phương.

Một số hình ảnh tuyên truyền tại xã Vĩnh Thuận, huyệnVĩnh Thạnh:

Tuyên truyền tại Làng Canh Tiến, xã Canh liên, huyệnVân Canh:


Ngọc Mỹ   (Cập nhật ngày 22-07-2019)    Các tin liên quan:
  Ban Dân tộc tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số tại các thôn thuộc xã An Hưng, huyện An Lão. (28-06-2019)
  Ngăn chặn nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết (26-12-2018)
  Đánh giá tình hình, hiệu quả thực hiện về giáo dục trẻ em DTTS, đặc biệt là trẻ em DTTS rất ít người (21-11-2018)
  Ban Dân tộc tỉnh Bình Định tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực cộng đồng tại xã An Quang, An Hưng huyện An Lão (02-11-2018)
  Vấn đề xung đột dân tộc/tộc người trong khu vực và trên thế giới từ năm 1990 đến nay qua các nghiên cứu: hiện trạng và khuyến nghị đối với Việt Nam (04-10-2018)
 Ban Dân tộc Bình Định
Uy ban dan toc
Bao binh dinh
Đánh giá chất lượng phục vụ hành chính công
Bầu cử Đại biểu Quốc hội khòa XIV và Đại biểu HĐND các cấp
 Ban Dân tộc Bình Định
 Ban Dân tộc Bình Định
 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN DÂN TỘC BÌNH ĐỊNH Điện thoại: 02563821362 Địa chỉ: 06 Trần Phú, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định Chịu trách nhiệm nội dung: Phó Trưởng ban Trần Văn Thanh