Gop y du thao
Chinh phu
Portal BD
idesk
Văn bản điều hành UBND tỉnh Bình Định
Công báo Bình Định
Trung tam ITA
Công dân hỏi - Trưởng ban trả lời
Cải cách hành chính
thu tuc hanh chinh
chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển
Nhằm nâng cao nhận thức và cung cấp những thông tin cần thiết về các chính sách dân tộc đang thực hiện trên địa bàn tỉnh, nhất là các chính sách về an sinh xã hội, tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận với các chính sách hỗ trợ pháp lý để nâng cao nhận thức, tôn trọng và chấp hành pháp luật, phát huy nội lực, thực hiện tốt chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm giảm nghèo bền vững, giáo dục ý thức tự vươn lên, hạn chế tâm lý ỷ lại trông chờ vào đầu tư hỗ trợ của Nhà nước; đồng thời, giúp cho cán bộ, đảng viên và đồng bào vùng dân tộc thiểu số, miền núi hiểu rõ về chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước, gớp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh vùng DTTS.

Từ ngày 25-27/6/2019, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp Phòng Dân tộc huyện An Lão tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số cho 05 thôn (thôn 1, thôn 2, thôn 3, thôn 4, thôn 5) thuộc xã An Hưng, huyện An Lão.

Tham gia Hội nghị có 373 người dân của 05 thôn thuộc xã An Hưng tham dự. Trong thời gian tổ chức các buổi tuyên truyền, người dân được nghe phổ biến các chủ trương, chính  sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc, chương trình, đề án, dự án về thực hiện chính sách dân tộc đang triển khai thực hiện; các vấn đề về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, Luật khiếu nại, tố cáo…

Một số hình ảnh tại các buổi tuyên truyền:


Huỳnh Mỹ  (Cập nhật ngày 28-06-2019)    Các tin liên quan:
  Ngăn chặn nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết (26-12-2018)
  Đánh giá tình hình, hiệu quả thực hiện về giáo dục trẻ em DTTS, đặc biệt là trẻ em DTTS rất ít người (21-11-2018)
  Ban Dân tộc tỉnh Bình Định tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực cộng đồng tại xã An Quang, An Hưng huyện An Lão (02-11-2018)
  Vấn đề xung đột dân tộc/tộc người trong khu vực và trên thế giới từ năm 1990 đến nay qua các nghiên cứu: hiện trạng và khuyến nghị đối với Việt Nam (04-10-2018)
  Những câu hỏi từ công tác giảm nghèo (20-09-2018)
 Ban Dân tộc Bình Định
Uy ban dan toc
Bao binh dinh
Đánh giá chất lượng phục vụ hành chính công
Bầu cử Đại biểu Quốc hội khòa XIV và Đại biểu HĐND các cấp
 Ban Dân tộc Bình Định
 Ban Dân tộc Bình Định
 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN DÂN TỘC BÌNH ĐỊNH Điện thoại: 02563821362 Địa chỉ: 06 Trần Phú, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định Chịu trách nhiệm nội dung: Phó Trưởng ban Trần Văn Thanh