Gop y du thao
Chinh phu
Portal BD
idesk
Văn bản điều hành UBND tỉnh Bình Định
Công báo Bình Định
Trung tam ITA
Công dân hỏi - Trưởng ban trả lời
Cải cách hành chính
thu tuc hanh chinh
chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển
Thực hiện Quyết định số 444/QĐ-BDT ngày 04/12/2014 của Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh Bình Định về việc ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2015.

Từ ngày 23/6-08/7/2015 Ban Dân tộc tỉnh Bình Định tổ chức thanh tra chuyên ngành về các chương trình, chính sách thực hiện năm 2014 trên địa bàn xã Canh Hòa, Canh Thuận, huyện Vân Canh, cụ thể các chương trình: Kết quả thực hiện dự án hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các xã, thôn đặc biệt khó khăn thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững;  Kết quả thực hiện Quyết định 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn.


Vu Hung  (Cập nhật ngày 16-06-2015)    Các tin liên quan:
  Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2014 và triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2015 (04-02-2015)
  Kế hoạch thanh tra năm 2015 (15-01-2015)
 Ban Dân tộc Bình Định
Uy ban dan toc
Bao binh dinh
Đánh giá chất lượng phục vụ hành chính công
Bầu cử Đại biểu Quốc hội khòa XIV và Đại biểu HĐND các cấp
 Ban Dân tộc Bình Định
 Ban Dân tộc Bình Định
 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN DÂN TỘC BÌNH ĐỊNH Điện thoại: 02563821362 Địa chỉ: 06 Trần Phú, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định Chịu trách nhiệm nội dung: Phó Trưởng ban Trần Văn Thanh