Gop y du thao
Chinh phu
Portal BD
idesk
Văn bản điều hành UBND tỉnh Bình Định
Công báo Bình Định
Trung tam ITA
Công dân hỏi - Trưởng ban trả lời
Cải cách hành chính
thu tuc hanh chinh
chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển

Hội nghị

Ngày 04.2.2015 tại Văn phòng UBND tỉnh đã diễn ra hội nghị đánh giá kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, xây dựng ngành thanh tra của tỉnh năm 2014 và triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2015..

Theo báo cáo của Thanh tra tỉnh, trong năm 2014 thanh tra hành chính đã triển khai 83 cuộc thanh tra tại 126 đơn vị, tập trung vào các lĩnh vực sử dụng đất đai, tài chính – ngân sách, quản lý đầu tư, xây dựng cơ bản, thực hiện chính sách bảo đảm an sinh xã hội; thanh tra chuyên ngành đã tiến hành 147 cuộc thanh tra theo đoàn và 8.044 lượt thanh tra, kiểm tra độc lập tại 891 lượt đơn vị, cơ sở và 7.587 lượt cá nhân trên các ngành, lĩnh vực như: quản lý tài chính, chấp hành chính sách, pháp luật về giá, vệ sinh an toàn thực phẩm ...; công tác thanh tra trách nhiệm đã tiến hành 30 cuộc thanh tra, tại 81 cơ quan, tổ chức, đơn vị về trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan QLNN trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng.

Ngoài ra, trong Hội nghị cũng đánh giá về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; công tác phòng chống tham nhũng; công tác tổ chức và xây dựng lực lượng ngành và phương hướng nhiệm vụ năm 2015.

Tại Hội nghị, đồng chí Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh đã đánh giá cao kết quả thực hiện của ngành thanh tra năm 2014 và đề nghị ngành cần tập trung tổ chức triển khai tốt một số nhiệm vụ sau: Tổ chức triển khai nghiêm túc Luật Tiếp công dân và Luật Khiếu nại, tố cáo, chú trọng thành lập Ban tiếp công dân tại các huyện, thị xả, thành phố; nắm chắc tình hình, bám sát sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước để đưa ra kế hoạch thanh tra phù hợp; tiến hành rà soát các kết luận thanh tra đã ban hành; tăng cường chỉ đạo và hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra; tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, thanh tra, kiểm tra. Chú trọng công tác kê khai tài sản; giữ gìn khối đoàn kết nội bộ; tăng cường phối hợp giữa các ngành.


Vu Hung  (Cập nhật ngày 04-02-2015)    Các tin liên quan:
  Kế hoạch thanh tra năm 2015 (15-01-2015)
 Ban Dân tộc Bình Định
Uy ban dan toc
Bao binh dinh
Đánh giá chất lượng phục vụ hành chính công
Bầu cử Đại biểu Quốc hội khòa XIV và Đại biểu HĐND các cấp
 Ban Dân tộc Bình Định
 Ban Dân tộc Bình Định
 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN DÂN TỘC BÌNH ĐỊNH Điện thoại: 02563821362 Địa chỉ: 06 Trần Phú, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định Chịu trách nhiệm nội dung: Phó Trưởng ban Trần Văn Thanh