Gop y du thao
Chinh phu
Portal BD
idesk
Văn bản điều hành UBND tỉnh Bình Định
Công báo Bình Định
Trung tam ITA
Công dân hỏi - Trưởng ban trả lời
Cải cách hành chính
thu tuc hanh chinh
chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển
 
HỎI ĐÁP
Vui lòng đặt câu hỏi tại đây

     22-08-2017  
 Người gửi: Huỳnh Văn Quang
 Email:
 Địa chỉ: Thị trấn An Lão, huyện An Lão
 Điện thoại: 0974626359
  Câu hỏi:

Cho em hỏi có quyết định nào của UBDT tỉnh về việc hưởng phụ cấp công vụ của các xã, thị trấn trong tỉnh không

Trả lời:

Ban Dân tộc không có ban hành quyết định hưởng phụ cấp công vụ.

     17-12-2016   hỏi về xã miền núi, vùng cao của tỉnh Bình Định
 Người gửi: phan ngọc minh mẫn
 Email: minhmanttqh@gmail.com
 Địa chỉ: 50 ngô mây, thành phố quy nhơn
 Điện thoại: 0972743449
  Câu hỏi:

Xã Tây Giang thuộc huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định là xã miền núi hay vùng cao, căn cứ theo Quyết định nào ? Xã bao gồm bao nhiêu dân tộc anh em, tỷ lệ % các dân tộc hoặc số người ?rnRẤT MONG ĐƯỢC HỒI ÂM. Xin cám ơn a/c.

Trả lời:

Xã Tây giang là xã khu vực II, miền núi, theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017; DTTS chủ yếu là người Bana.

     26-10-2016   Việc làm cho sinh viên cử tuyển
 Người gửi: Lê Đức Hải
 Email: duchai209@gmail.com
 Địa chỉ: An Hòa - An Lão - Bình Định
 Điện thoại: 0971012004
  Câu hỏi:

Người tốt nghiệp hệ cử tuyển có được đặc cách khi tuyển dụng viên chức? Và tại sao tỉnh Kontum, Gia Lai, Quảng Ngãi, Quảng Nam thì có đặc cách dành cho người theo học chế độ cử tuyển khi tuyển viên chức, còn Bình Định thì không? Phải chăng còn điều gì bất cập. Mấy tỉnh khác đã thực hiện hoãn cử tuyển để bố trí việc làm cho người học cử tuyển, còn Bình Định thì hằng năm vẫn còn tổ chức học sinh đi học hệ cử tuyển? Tôi cảm ơn và mong quý cơ quan sẽ quan tâm đến câu hỏi này.

Trả lời:

Theo Nghị định 49/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. quy định:

Tại khoản 4 Điều 1:  Khoản 2, 3 Điều 11 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo việc tiếp nhận hồ sơ và xét tuyển hoặc gửi hồ sơ tới các cơ quan, đơn vị dự kiến sử dụng để xét tuyển vào vị trí việc làm theo quy định tại Luật Cán bộ, Công chức và Luật Viên chức đối với người được cử đi học theo chế độ cử tuyển sau khi tốt nghiệp.”

 

“3. Thời gian người học theo chế độ cử tuyển chờ thông báo xét tuyển theo quy định tại Khoản 2 Điều này tối đa là 12 tháng, kể từ ngày được công nhận tốt nghiệp. Quá thời hạn 12 tháng không nhận được thông báo xét tuyển theo quy định của Nghị định này thì người học theo chế độ cử tuyển không phải bồi hoàn học bổng, chi phí đào tạo.”

     05-10-2016  
 Người gửi: Từ Thị Kim Khuê
 Email: khuepgd@gmail.com
 Địa chỉ: Thuận An- An Tân-An Lão- Bđ
 Điện thoại: 0985856082
  Câu hỏi:

Cho e xin hỏi, trẻ em học lớp nhà trẻ dưới 36 thánglà người dân tộc thiểu số thuộc xã An Lão, Bình Định có được nhận hỗ trợ 120.000Đ/tháng theo Quyết định 4212/QĐ-UBND ngày 17/12/2014 không ạ? Hay là học sinh mẫu giáo trên 36 tháng mới được nhận hỗ trợ. Xin chân thành cảm ơn

Trả lời:

Theo Quyết định 4212/QĐ-UBND ngày 17/12/2014, quy định: Đối tượng và phạm vi áp dụng "Hỗ trợ cho học sinh là người DTTS đang đi học tại các trường mẫu giáo & mầm non và phổ thông các cấp thuộc các huyện: Vân Canh, Vĩnh Thạnh, Hoài Ân, An Lão, Tây Sơn và Phù Cát "

Trường hợp trên được thụ hưởng theo quyết định, với mức hỗ trợ 120.000 đồng/học sinh/tháng (trừ đối tượng đã được thụ hưởng chính sách theo Quyết định 60/2011/QĐ-TTg ngày 26/10/2011)

     29-01-2016   Số liệu mới nhất về dân số các dân tộc ở Bình Định
 Người gửi: Nguyễn Quý Thành
 Email: nguyenquythanh@gmail.com
 Địa chỉ: 17 Bế Văn Đàn, Quy Nhơn
 Điện thoại: 0914139456
  Câu hỏi:

Số liệu thống kê mới nhất về dân số các dân tộc ở tỉnh Bình Định

Trả lời:

Bình Định có 33 xã, thị trấn có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, tập trung theo cộng đồng, làng, thôn thuộc 6 huyện miền núi và trung du: An Lão, Vĩnh Thạnh, Vân Canh, Hoài Ân, Tây Sơn, Phù Cát. Có 3 huyện nghèo thực hiện Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ, 26 xã đặc biệt khó khăn và 47 thôn đặc biệt khó khăn ở các xã khu vực II.

Dân số dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đến ngày 31/12/2015 có 10.201 hộ, 37.600 người. Có 31 dân tộc thiểu số, trong đó có 3 dân tộc thiểu số cư trú lâu đời là Bana có 21.018 người, chiếm 55,9%; H’rê có 10.000 người chiếm khoảng 26,6%; Chăm có 6.241 người chiếm 16,6% và một số dân tộc mới nhập cư khoảng 341 người.

Tỷ lệ hộ nghèo chung trên địa bàn tỉnh theo chuẩn nghèo đa chiều áp dụng giai đoạn 2016-2020 cuối năm 2015 là 13,35%; trong đó đồng bào dân tộc thiểu số có 8.200 hộ nghèo, 29.897 nhân khẩu, chiếm tỷ lệ 80,38% so hộ DTTS và 1.117 hộ cận nghèo, 4.079 khẩu, chiếm tỷ lệ 10,95%.

Tỉnh có 26 xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 theo Quyết định số 204/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ với tổng dân số 22.316 hộ, 84.695 nhân khẩu, trong đó hộ nghèo 13.456 hộ, 48.147 khẩu, tỷ lệ 60,30%.

Về danh mục hành chính thuộc vùng khó khăn theo Quyết định 1049/QĐ-TTg ngày 26/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Bình Định có 58 xã thuộc vùng khó khăn với tổng dân số 95.551 hộ, 388.772 khẩu, trong đó có 28.735 hộ nghèo, 96.167 khẩu, tỷ lệ 30,07%.

     20-01-2016   xa mien nui
 Người gửi: Tran dinh Tu
 Email: dinhtu1965@gmail.com
 Địa chỉ: Tan Thanh, An Tuong Tay, Hoai An
 Điện thoại: 01676057436
  Câu hỏi:

xa An Tuong Tay cos thuoc xa mien nui khong

Trả lời:

Theo Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19/9/2013 về việc công nhận thôn ĐBKK, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012-2015. Ân Tường Tây là xã thuộc vùng dân tộc và miền núi, là xã khu vực I                        

     23-01-2015   Chế độ 116
 Người gửi: Đinh Văn Tiến
 Email:
 Địa chỉ: Vân Canh
 Điện thoại: 0914215876
  Câu hỏi:

Chế độ CBCC vùng ĐBKK có hưởng 116 không?

Trả lời:

 Đối tượng áp dụng

Cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định này công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm:

1. Cán bộ, công chức, viên chức và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động, kể cả người tập sự, thử việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến xã, phường, thị trấn;

2. Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan chuyên môn kỹ thuật và người hưởng lương từ ngân sách nhà nước, kể cả người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong quân đội nhân dân và công an nhân dân;

3. Các đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này công tác ở các xã không thuộc diện đặc biệt khó khăn thuộc các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ được áp dụng chính sách quy định tại Nghị định này.

Đối tượng quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều này bao gồm người đang công tác và người đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn sau ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

Phụ cấp thu hút

1. Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% tiền lương tháng hiện hưởng, bao gồm: mức lương chức vụ, ngạch, bậc hoặc cấp hàm và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, nếu có.

2. Thời gian hưởng phụ cấp thu hút là thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và không quá 5 năm. Thời điểm tính hưởng phụ cấp thu hút được quy định như sau:

a) Nếu đang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì được tính hưởng phụ cấp thu hút kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành;

b) Nếu đến công tác sau ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì được tính hưởng phụ cấp thu hút kể từ ngày có quyết định của cơ quan có thẩm quyền.


 
 Ban Dân tộc Bình Định
Uy ban dan toc
Bao binh dinh
Đánh giá chất lượng phục vụ hành chính công
Bầu cử Đại biểu Quốc hội khòa XIV và Đại biểu HĐND các cấp
 Ban Dân tộc Bình Định
 Ban Dân tộc Bình Định
 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN DÂN TỘC BÌNH ĐỊNH Điện thoại: 02563821362 Địa chỉ: 06 Trần Phú, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định Chịu trách nhiệm nội dung: Phó Trưởng ban Trần Văn Thanh