Gop y du thao
Chinh phu
Portal BD
idesk
Văn bản điều hành UBND tỉnh Bình Định
Công báo Bình Định
Trung tam ITA
Công dân hỏi - Trưởng ban trả lời
Cải cách hành chính
thu tuc hanh chinh
chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển

- QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán kinh phí bổ sung năm 2022 của Ban Dân tộc tỉnh Bình Định

- Phụ lục 

- QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán kinh phí năm 2022 của Ban Dân tộc tỉnh Bình Định

- Phụ lục công khai

- QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai bổ sung dự toán kinh phí năm 2022 của Ban Dân tộc tỉnh Bình Định

+ Phụ lục

- QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán bổ sung kế hoạch ngân sách nhà nước năm 2022 của Ban Dân tộc tỉnh Bình Định

+ phụ lục

- QUYẾT ĐỊNH Về việc công khai quyết toán ngân sách năm 2021 của Ban Dân tộc

+ Phụ lục

+ Phụ lục quyết toán

- QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán năm 2022 của Ban Dân tộc tỉnh Bình Định (Dự toán giao đầu năm)

+ Phụ lục

- QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán năm 2021 của Ban Dân tộc tỉnh Bình Định (Điều chỉnh)

+ Phụ lục

- QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 9 tháng năm 2021 của Ban Dân tộc tỉnh Bình Định

+ CÔNG KHAI THUYẾT MINH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN 9 THÁNG NĂM 2021

- QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán năm 2021 của Ban Dân tộc tỉnh Bình Định (Điều chỉnh giảm dự toán)

+THÔNG BÁO CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NĂM 2021

- QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng năm 2021 của Ban Dân tộc tỉnh Bình Định

+ CÔNG KHAI THUYẾT MINH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN 6 THÁNG NĂM 2021

+ Biểu mẫu

- QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của Ban Dân tộc

+ Phụ lục

- QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý I năm 2021 của Ban Dân tộc tỉnh Bình Định

+CÔNG KHAI THUYẾT MINH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN QUÝ I NĂM 2021

+ DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

+ CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ I NĂM 2021

- QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán năm 2020 của Ban Dân tộc tỉnh Bình Định (Điều chỉnh giảm dự toán)

+ Phục lục

- QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán năm 2021 của Ban Dân tộc tỉnh Bình Định (Dự toán bổ sung)

+ THÔNG BÁO CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NĂM 2021

- QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán năm 2020 của Ban Dân tộc tỉnh Bình Định (Dự toán bổ sung)

+ THÔNG BÁO CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NĂM 2020

- QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán năm 2021 của Ban Dân tộc tỉnh Bình Định (Dự toán giao đầu năm)

+ THÔNG BÁO CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NĂM 2021

- QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 9 tháng năm 2020 của Ban Dân tộc tỉnh Bình Định

+ CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH 09 THÁNG NĂM 2020

- QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của Ban Dân tộc

+ Phụ lục công khai

- Quyết định về việc công bố công khai dự toán năm 2020 của Ban Dân tộc 

+ Phụ lục công khai kèm theo

- QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán năm 2020 của Ban Dân tộc (Điều chỉnh giảm dự toán lần 2)

+ Phụ lục công khai kèm theo

- QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng năm 2020 của Ban Dân tộc tỉnh Bình Định

+ CÔNG KHAI THUYẾT MINH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN 6 THÁNG NĂM 2020

+ công bố công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng năm 2020

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán năm 2020 của Ban Dân tộc tỉnh Bình Định (Dự toán Trung ương bổ sung mục tiêu)

+ Phụ lục công khai

- QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán năm 2020 của Ban Dân tộc tỉnh Bình Định (Điều chỉnh giảm dự toán)

+ Phụ lục công khai

- Quyết định công bố công khai  thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý I năm 2020 của Ban Dân tộc tỉnh 

+ Công khai thuyết minh thực hiện dự toán Quý I năm 2020

+ Biểu mẫu 02 kèm theo

+ Biểu mẫu 03 kèm theo

Quyết định Về việc công bố công khai dự toán năm 2020 của Ban Dân tộc tỉnh Bình Định

Quyết định Về việc công bố công khai dự toán năm 2020 của Ban Dân tộc tỉnh Bình Định (Dự toán bổ sung CTMT)

+ Phụ lục công khai

Quyết định về việc công bố công khai dự toán năm 2019 của Ban Dân tộc tỉnh Bình Định (Kinh phí TW bổ sung mục tiêu)

+ Phụ lục công khai 

Quyết định về việc công bố công khai dự toán năm 2019 của Ban Dân tộc tỉnh Bình Định (Kinh phí bổ sung)

-  Quyết định về việc công bố công khai dự toán năm 2019 của Ban Dân tộc tỉnh BÌnh Định ( Dự toán giao đầu năm)

- Quyết định về việc công khai dự toán năm 2018

Quyết định về việc công bố công khai dự toán năm 2018 của Ban Dân tộc tỉnh BÌnh Định (Năm trước chuyển sang và CTMT)

Quyết định về việc công cố công khai dự toán năm 2018 của Ban Dân tộc tỉnh Bình Định (CTMT năm trước chuyển sang và kinh phí trung ương bổ sung có mục tiêu)

Quyết định về việc công bố công khai dự toán năm 2018 của Ban Dân tộc tỉnh Bình Định( kinh phí bổ sung trong năm) 

Quyết định về việc công bố công khai dự toán năm 2018 của Ban Dân tộc tỉnh Bình Định ( Điều chỉnh dự toán )

- Quyết định về việc công bố công khai dự toán năm 2018 của Ban Dân tộc tỉnh Bình Định ( kinh phí bổ sung trong năm)

Quyết định về việc công bố công khai dự toán năm 2018 của Ban Dân tộc tỉnh Bình Định 

Quyết định về việc công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Ban Dân tộcUy ban dan toc
Bao binh dinh
Đánh giá chất lượng phục vụ hành chính công
Bầu cử Đại biểu Quốc hội khòa XIV và Đại biểu HĐND các cấp
 Ban Dân tộc Bình Định
 Ban Dân tộc Bình Định
 

Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS 1.52 do ITA phát triển

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ BAN DÂN TỘC TỈNH BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ:06 Trần Phú - thành phố Quy Nhơn - Bình Định
Số điện thoại đường dây nóng thông báo sự số ATTT:0256.3821362 - Fax: 0256.3813650 Email:lienhe@bdt.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung:Ông TRẦN VĂN THANH - Phó Trưởng Ban