Gop y du thao
Chinh phu
Portal BD
idesk
Văn bản điều hành UBND tỉnh Bình Định
Công báo Bình Định
Trung tam ITA
Công dân hỏi - Trưởng ban trả lời
Cải cách hành chính
thu tuc hanh chinh
chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
(Từ ngày 26-02-2024 đến ngày 03-03-2024)
Chọn ngày:       
Thứ ngày
Buổi
Nội dung công việc
Chủ trì
Chuẩn bị ND
Tham dự
Địa điểm
Ghi chú
Thứ 2
26-02-2024
Sáng
8h30’: Hội ý lãnh đạo Ban chuẩn bị Hội nghị công chức và tổng kết ngành
Trưởng ban
Văn phòng
Lãnh đạo ban và trưởng, phó các phòng
Phòng Trưởng ban
Chiều
Lãnh đạo Ban làm việc bình thường
×
×
×
×
Thứ 3
27-02-2024
Sáng
7h30’: Tổ chức Hội nghị công chức và người lao động năm 2024
Ban Dân tộc
×
Tất cả CC, NLĐ Ban Dân tộc
Hội trường Ban Dân tộc
8h30’: Họp bàn giải pháp nộp tiền sử dụng đất ở cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số của xã An Dũng thuộc diện tái định cư
Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT
×
Đ/c Dũng, PTB
Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT
Chiều
13h30’: Tổ chức Hội nghị tổng kết ngành Dân tộc tỉnh năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024
Ban Dân tộc
×
Tất cả CC, NLĐ Ban Dân tộc
Hội trường Ban Dân tộc
Thứ 4
28-02-2024
Sáng
8h00’: Dự tổng kết Phong trào TDĐKXDĐSVH năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024
Sở Văn hóa và Thể thao
×
Đ/c Dũng, PTB
Trung tâm Hội nghị tỉnh
Chiều
14h00’: Họp bàn để đề xuất và thống nhất đơn vị chủ trì tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung chính sách hỗ trợ cho học sinh đồng bào dân tộc thiểu số
Sở Giáo dục và Đào tạo
×
Đ/c Dũng, PTB
Sở Giáo dục và Đào tạo
Thứ 5
29-02-2024
Sáng
9h00’: Làm việc với Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao Bình Định thuộc Sở Văn hóa và Thể thao về một số nội dung Tổ chức Hội thao cơ quan công tác dân tộc lần thứ XI năm 2024
×
Văn phòng
- Lãnh đạo ban; - Văn phòng; - Đại diện BCH Công đoàn.
Phòng Trưởng ban
Chiều
Lãnh đạo Ban làm việc bình thường
×
×
×
×
Thứ 6
01-03-2024
Sáng
Lãnh đạo Ban làm việc bình thường
×
×
×
×
Chiều
Lãnh đạo Ban làm việc bình thường
×
×
×
×
Thứ 7
02-03-2024
Sáng
Chiều
Chủ nhật
03-03-2024
Sáng
Chiều
 
 
 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN DÂN TỘC BÌNH ĐỊNH Điện thoại: 02563821362 Địa chỉ: 06 Trần Phú, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định Chịu trách nhiệm nội dung: Phó Trưởng ban Trần Văn Thanh