Gop y du thao
Chinh phu
Portal BD
idesk
Văn bản điều hành UBND tỉnh Bình Định
Công báo Bình Định
Trung tam ITA
Công dân hỏi - Trưởng ban trả lời
Cải cách hành chính
thu tuc hanh chinh
chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển

Đồng chí Đinh Văn Lung, Quyền Trưởng ban Ban Dân tộc phát biểu khai mạc Hội nghị

Thực hiện Quyết định số 1467/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành Kế hoạch thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2019-2020 theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 48/QĐ-BDT ngày 10/02/2020 của Ban Dân tộc về việc ban hành Kế hoạch thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2020

Sáng ngày 15/7/2020 tại TP Quy Nhơn, Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với UBMTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định, Ban Dân vận tỉnh, Công an tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn,bồi dưỡng kiến thức cho người có uy tín trong đồng bào DTTS năm 2020. Hội nghị được tổ chức từ ngày 15 đến 16 tháng 7 năm 2020; tham dự buổi khai mạc Hội nghị có đồng chí Đinh Văn Lung, Quyền Trưởng ban Ban Dân tộc; đồng chí Đào Văn Xuân, Phó Trưởng ban Ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Trần Ngọc Dũng, Phó Trưởng phòng Phòng PA 02 Công an tỉnh Bình Định và 92 đại biểu là người có uy tín trong đồng bào DTTS các huyện: Vân Canh, Vĩnh Thạnh, An Lão, Hoài Ân, Tây Sơn và Phù Cát.

Tại Hội nghị tập huấn, người có uy tín sẽ được các báo cáo viên thông tin, truyền đạt các nội dung sau:

- Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IXvề công tác dân tộc trong tình hình mới; Nghị quyết số 88/2019/QH14 Phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 15/02/2020 của Chính phủ về triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2019QH14 ngày 18 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2020 – 2030.Tình hình công tác dân vận trong thời gian qua của tỉnh; công tác dân vận trong vùng đồng bào DTTS trong tình hình hiện nay;

- Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND ngày 20/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy định về phân công quản lý nhà nước và vị trí, vai trò, trách nhiệm của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Định;

- Một số thông tin tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh nói chung và vùng đồng bào DTTS nói riêng; nhiệm vụ cơ bản của người uy tín trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự vùng đồng bào DTTS;

- Thông tin về tình hình, công tác mặt trận trong thời gian qua của tỉnh; nhiệm vụ cơ bản trong công tác mặt trận vùng đồng bào DTTS.

Tại Hội nghị lần này, nhằm động viên kịp thời người có uy tín tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm của mình trong thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định tại địa phương; Ban Dân tộc trao tặng Giấy khen cho 15 người có uy tín có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, phát triển KT-XH, bảo vệ an ninh, giữ gìn bản sắc văn hóa vùng đồng bào DTTS của tỉnh.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:


Ngọc Mỹ  (Cập nhật ngày 16-07-2020)    Các tin liên quan:
  Thăm và hỗ trợ cho các gia đình có người thân dân tộc thiểu số bị mất do sét đánh tại khu vực Hòn Chiêng thuộc thôn 5, xã An Nghĩa, huyện An Lão (27-05-2020)
  Khai mạc Liên hoan văn hóa cồng chiêng các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Ðịnh lần thứ I, năm 2019 (12-09-2019)
  Ban Dân tộc tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Vĩnh Thạnh và Vân Canh. (22-07-2019)
  Ban Dân tộc tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số tại các thôn thuộc xã An Hưng, huyện An Lão. (28-06-2019)
  Ngăn chặn nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết (26-12-2018)
Uy ban dan toc
Bao binh dinh
Đánh giá chất lượng phục vụ hành chính công
Bầu cử Đại biểu Quốc hội khòa XIV và Đại biểu HĐND các cấp
 Ban Dân tộc Bình Định
 Ban Dân tộc Bình Định