TRANG CHỦ      VĂN BẢN CHÍNH SÁCH      THƯ ĐIỆN TỬ
Gop y du thao
Chinh phu
Portal BD
idesk
Văn bản điều hành UBND tỉnh Bình Định
Công báo Bình Định
Trung tam ITA
Công dân hỏi - Trưởng ban trả lời

Đ/c Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định tham dự Hội nghị.

Ngày 29/1/2018, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc đã tổ chức Hội nghị chuẩn bị Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (SCRIEM). Tham dự Hội nghị có đồng chí: Đỗ Văn Chiến, Ủy viên TƯ Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cùng đại diện Lãnh đạo các Vụ, đơn vị của UBDT; Ông Eric Sedgwick, Giám đốc quốc gia Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) tại Việt Nam cùng các chuyên gia; Ông Justin Bagulay, Tham tán kinh tế và phát triển, Đại sứ quán Úc tại Việt Nam; đại diện các Bộ Tài chính, Bộ KHĐT và Lãnh đạo các tỉnh: Bình Định, Khánh Hòa, Quảng Nam, Phú Yên và Quảng Ngãi.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Đỗ Văn Chiến khẳng định: Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã dành nhiều sự quan tâm, đầu tư cho vùng DTTS nhằm chăm lo đời sống cho đồng bào, giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa các dân tộc, góp phần thay đổi rõ rệt bộ mặt nông thôn vùng DTTS và miền núi, vùng ĐBKK, nhất là hạ tầng kinh tế - xã hội. Bộ trưởng nhấn mạnh tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã khẳng định: Phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi là chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước ta, là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, liên tục của cấp ủy đảng, và chính quyền các cấp... Thời gian tới, Chính phủ chỉ đạo tiếp tục rà soát, hoàn thiện và tập trung thực hiện đồng bộ các cơ chế, chính sách giảm nghèo, phát triển vùng đồng bào DTTS.

Bộ trưởng Đỗ Văn Chiến cho biết: Trong các nguồn lực phát triển xã hội, vai trò của nguồn vốn hỗ trợ của các đối tác trong và ngoài nước rất quan trọng cho việc phát triển KT-XH, nhất là các nguồn vốn dành cho vùng DTTS. Đây là những khu vực còn nhiều khó khăn về cơ sở hạ tầng, giao thông, điện, nước sinh hoạt....

 Dự án được đầu tư sẽ góp phần quan trọng trong việc cải thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu, đổi mới tư duy canh tác truyền thống của đồng bào; cải thiện và cung cấp năng lượng điện tái tạo; phát huy nghề truyền thống nhằm hỗ trợ sinh kế và phát triển bền vững. Nâng cao năng lực lập kế hoạch và kỹ năng ứng phó với thảm họa thiên nhiên...

Dự kiến Dự án sẽ được thực hiện tại 15 tỉnh có đông đồng bào DTTS trong thời gian từ năm 2019-2023, trong đó giai đoạn I sẽ được triển khai thực hiện tại 5 tỉnh là Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa. Đây là những tỉnh bị thiệt hại nặng nề nhất bởi thiên tai trong 10 năm qua do tác động của biến đổi khí hậu. Đã có gần 3.000 người chết, mất tích và bị thương, thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 2,4 tỷ đô la.

Tổng nguồn vốn của dự án là 170 triệu USD, trong đó: vốn vay của ADB và viện trợ không hoàn lại là 150 triệu USD (vay thông thường OCR 130 triệu USD, vốn viện trợ không hoàn lại 20 triệu USD); vốn đối ứng là 20 triệu USD. Dự án sẽ được thực hiện theo cơ chế phân cấp triệt để cho chính quyền địa phương và được yêu cầu tham vấn rộng rãi tới người dân vùng hưởng lợi dựa trên bài học quản lý của các dự án ADB đã thực hiện thành công tại Việt Nam và các nước thành viên ADB.

Ông Eric Sedgwick, Giám đốc quốc gia Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) tại Việt Nam khẳng định: Đây là dự án có mức độ ưu tiên cao của ADB; Sự phối hợp chặt chẽ của UBDT và sự tham gia của lãnh đạo các Bộ, ngành, các tỉnh trong quá trình chuẩn bị dự án rất nghiêm túc và khẩn trương. Để chuẩn bị tốt nhất cho dự án, cần phải tuân thủ các qui trình, qui định, chuẩn bị công tác giám sát, điều phối, tổ chức thực hiện để dự án đạt hiệu quả cao nhất.

Hội nghị đề cập tới 6 nội dung chính: Tiến độ chuẩn bị dự án; chuẩn bị qui trình triển khai; mô hình tổ chức thực hiện; phương thức huy động tài chính; cơ chế tài chính trong nước và các công việc cần triển khai ngay sau hội nghị để dự án có thể sớm được triển khai, thực hiện để đồng bào các DTTS sớm được hưởng lợi từ dự án.

Tại hội nghị, các Bộ, ngành và đại diện 5 tỉnh đều thống nhất cao về chủ trương đầu tư dự án. Đại điện các tỉnh cũng khẳng định sẽ tuân thủ theo đúng các qui định của pháp luật, đảm bảo nguồn vốn được đầu tư đúng, mang lại lợi ích thiết thực cho đồng bào các DTTS, đồng thời đề nghị UBDT, ADB và các tổ chức liên quan tiếp tục quan tâm hơn nữa để dự án sớm được triển khai.

Sau khi nghe các ý kiến trao đổi, đóng góp của các đại biểu, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến đề nghị ADB  hỗ trợ kinh phí trong quá trình xây dựng dự án và sớm phối hợp với UBDT tiến hành khảo sát, đánh giá chi tiết các tiểu dự án để đưa ra tiêu chí cụ thể với nguyên tắc lấy chất lượng là chính. Đồng thời làm rõ trách nhiệm giữa các bên tham gia và các tỉnh được thụ hưởng dự án để đảm bảo triển khai dự án. Bộ trưởng cũng mong muốn các Bộ, ngành liên quan hỗ trợ UBDT hoàn thành hồ sơ dự án theo quy định để trình với Quốc hội, Chính phủ; đề nghị các tỉnh khẩn trương rà soát các tiểu dự án, chuẩn bị các điều kiện để triển khai khi dự án được phê duyệt./.


Vũ Hùng (nguồn ubdt.gov.vn)  (Cập nhật ngày 30-01-2018)    Các tin liên quan:
  Sắc Xuân trên những cánh đồng thu nhập cao (25-01-2018)
  Bình Định được chọn tổ chức Lễ đón Bằng công nhận của UNESCO đối với di sản bài chòi (22-01-2018)
  Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Hội nghị Tập huấn Nghiệp vụ nâng cao năng lực cộng đồng về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc chương trình 135. (18-12-2017)
  Ban Dân tộc tổ chức lớp tập huấn “kỹ năng giám sát thi công xây dựng công trình thuộc chương trình 135” (18-12-2017)
  Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Tập trung thực hiện đồng bộ các cơ chế, chính sách giảm nghèo, phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số (21-11-2017)
     Video
     THÔNG BÁO

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ thi công chức

- Báo cáo công khai TC năm 2017 và dự toán thu-chi năm 2018

1. Nghị quyết 48/2017/QH14 

2. Nghị quyết 49/2017/QH14 

3. Nghị quyết 50/2017/QH14 

4. Nghị quyết 52/2017/QH14 

5. Nghị quyết 53/2017/QH14 

6. Nghị quyết 54/2017/QH14 

7. Nghị quyết 55/2017/QH14 

8. Nghị quyết 51/2017/QH14 

9. Luật Lâm nghiệp;

10. Luật các tổ chức tín dụng sửa đổi 2017;

11. Luật Thủy sản 2017;

12. Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài sửa đổi 2017;

13. Luật Quản lý nợ công 2017;

14. Luật Quy hoạch;

15. Nghị quyết về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức hành chính tỉnh Bình Định(xem link)

http://snv.binhdinh.gov.vn/newsdetail.php?newsid=3097&id=124

- Thông báo quy định về cung cấp dịch vụ công trực tuyến và đảm bảo khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử cuả cơ quan nhà nước. CBCC vào xem Thông tư 32/2017/TT-BTTTT tại mục Văn Bản Chính sách

Các biểu mẫu thống kê của dự thảo quy định chế độ báo cáo đối với cơ quan công tác dân tộc cấp tỉnh

Nghị quyết 51/2017/QH14 về điều chỉnh lộ trình thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo Nghị quyết 88/2014/QH13 về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục ph

Nghị quyết 51/2017/QH14 về điều chỉnh lộ trình thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo Nghị quyết 88/2014/QH13 về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ 

     HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 • học tập và trao đổi kinh nghiệm
 • học tập và trao đổi kinh nghiệm
 • học tập và trao đổi kinh nghiệm
 • Hội nghị CBCC,NLĐ
 • Hội nghị CBCC,NLĐ
 • Hội nghị CBCC,NLĐ
 • Hội nghị CBCC,NLĐ
 • Hội nghị CBCC,NLĐ
 • Hoạt động Ban Dân tộc
 • Hoạt động Ban Dân tộc
 • Hoạt động Ban Dân tộc
 • khảo sát cồng chiêng
 • khảo sát cồng chiêng
 • khảo sát cồng chiêng
 • khảo sát cồng chiêng
 • Hoạt động Ban Dân tộc
 • hoạt động của Ban Dân tộc
 • Các thế hệ công tác dân tộc
 • Đội bóng chuyền Ban Dân tộc tỉnh trong 1 trận đấu
 • Đội bóng chuyền Ban Dân tộc tỉnh
 • Phát biểu đồng chí Trương Văn Vinh, Trưởng ban
 • Gặp mặt ngày Quốc tế thiếu nhi
 • Tặng quà cho nguyên lãnh đạo Ban
 • Lãnh đạo Ban thăm bản làng
 • Phụ nữ Ban Dân tộc
 • ĐHDTTS lần 2
 • Cây Da làng HaRi, xã Vĩnh Hiệp
 • Uống rượu cần
 • Hình ảnh
Uy ban dan toc
Bao binh dinh
Đánh giá chất lượng phục vụ hành chính công
Bầu cử Đại biểu Quốc hội khòa XIV và Đại biểu HĐND các cấp
Cải cách hành chính
     SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  Đang online:               29
  Số lượt truy cập: 109437
 

Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS 1.52 do ITA phát triển

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ BAN DÂN TỘC TỈNH BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ:06 Trần Phú - thành phố Quy Nhơn - Bình Định
Tel: 056.3821362 - Fax: 056.381365 Email:lienhe@bdt.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung:TRẦN QUỐC LẠI -Trưởng Ban