TRANG CHỦ      VĂN BẢN CHÍNH SÁCH      THƯ ĐIỆN TỬ
Gop y du thao
Chinh phu
Portal BD
idesk
Văn bản điều hành UBND tỉnh Bình Định
Công báo Bình Định
Trung tam ITA
Công dân hỏi - Trưởng ban trả lời

Phấn đấu giúp chị em phụ nữ người dân tộc thiểu số giảm bớt lao động nặng nhọc là một trong những mục tiêu phấn đấu để \"chị em không bị bỏ lại phía sau\" - Ảnh: Trần Quỳnh

Việt Nam đã cùng với 189 quốc gia trên thế giới ký “Tuyên bố Phát triển Thiên niên kỷ”, gồm 8 Mục tiêu, trong đó có “Mục tiêu về Phát triển bền vững sau năm 2015”. Để thực hiện thành công Mục tiêu này, thì một trong những chỉ tiêu quan trọng là phải bảo vệ và thúc đẩy quyền của phụ nữ và trẻ em gái dân tộc thiểu số.

Vụ Dân tộc thiểu số (Ủy ban Dân tộc) và cơ quan của Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN WOMEN) vừa tiền hành phối hợp rà soát đánh giá, phân tích các chính sách pháp luật liên quan đến phụ nữ và trẻ em gái dân tộc thiểu số từ các quan điểm của chuẩn mực quốc tế về nhân quyền.

Việc rà soát, đánh giá, phân tích được thực hiện trên 5 nhóm vấn đề: Giáo dục, bạo lực trên cơ sở giới đối với phụ nữ dân tộc thiểu số; y tế; bình đẳng giới trong gia đình; chứng nhận quyền sử dụng đất cho phụ nữ dân tộc thiểu số.

Một số nội dung đáng chú ý từ kết quả nghiên cứu

Thứ nhất, đối với vấn đề giáo dục: Có sự thiệt thòi cho các trẻ em gái trong tiếp cận giáo dục tiểu học. Trẻ em nữ dân tộc thiểu số bỏ học nhiều hơn trẻ em nam ở cấp tiểu học và trung học cơ sở. Phụ nữ và trẻ em gái dân tộc thiểu số có mức độ biết chữ thấp hơn.

Nguyên nhân của tình trạng này là do kết cấu hạ tầng còn nhiều khó khăn ở miền núi, vùng sâu, vùng xa là trở ngại lớn cho các em đến trường; thường xuyên thiếu nước, nhà vệ sinh, điều kiện vệ sinh ở trường học kém trong khi đây lại là những điều hết sức cần thiết với trẻ em gái đến kỳ kinh;nạn tảo hôn buộc trẻ em gái phải bỏ học; hoàn cảnh gia đình nghèo khó cùng quan niệm trẻ em gái phải hi sinh giáo dục vì lợi ích của gia đình; việc tiếp cận giáo dục dựa trên ngôn ngữ mẹ đẻ dành cho các nhóm dân tộc thiểu số bị hạn chế góp phần gia tăng tỷ lệ bỏ học.

Thứ hai, về vấn đề bạo lực trên cơ sở giới đối với phụ nữ dân tộc thiểu số: trẻ em gái có nguy cơ cao hơn trước bạo lực trên cơ sở giới và hôn nhân trẻ em hoặc hôn nhân ép buộc. Nguyên nhân là do quan niệm truyền thống về sự phụ thuộc của người phụ nữ vẫn còn tồn tại trong nhiều nhóm dân tộc thiểu số. Mặt khác, mặc dù bị cấm trong Hiến pháp, Luật về Bình đẳng giới và Luật Phòng chống bạo lực gia đình, nhưng bạo lực trên cơ sở giới vẫn phổ biến ở nước ta. Hôn nhân trẻ em hoặc hôn nhân bị ép buộc vẫn được tiến hành phổ biến ở vùng dân tộc thiểu số (theo kết quả điều tra thực trạng kinh tế - xã hội 53 dân tộc thiểu số năm 2015, tỷ lệ tảo hôn vùng dân tộc thiểu số nước ta là 26,6% - PV). Phụ nữ dân tộc thiểu số không nhận thức được các quyền của mình và hệ thống bảo vệ họ trước bạo lực giới.

Thứ ba, về vấn đề chăm sóc y tế: Nhìn chung, các trạm xá cấp xã và mạng lưới y tế làng hạn chế về năng lực trong đáp ứng nhu cầu của phụ nữ dân tộc thiểu số, tỷ lệ tử vong bà mẹ vẫn cao trong vùng nông thôn, miền núi và trong phụ nữ dân tộc thiểu số. Nghiên cứu chỉ ra ở Việt Nam chỉ có 33% phụ nữ dân tộc thiểu số có bầu đi khám thai bốn lần hoặc hơn trong giai đoạn 2013 - 2014 trong khi tỷ lệ này ở người Kinh, Hoa là 82%; chỉ có 67% phụ nữ dân tộc thiểu số sinh con tại cơ sở y tế so với 99% đối với phụ nữ dân tộc Kinh, Hoa.

Thứ tư, về vấn đề bình đẳng giới trong gia đình: Đã có những chỉ dấu cho thấy sự tiến bộ trong lĩnh vực này, tuy nhiên không đồng đều trong các nhóm dân số ở Việt Nam. Nhiều phụ nữ dân tộc thiểu số không được hưởng lợi từ những biện pháp bảo vệ tư pháp trước bất bình đẳng và phân biệt đối xử giới dù vấn đề này đã được ghi nhận trong Hiến pháp, Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân và Gia đình, Bộ luật Dân sự. Điều này một phần là do những định kiến, hành vi xã hội đưa người phụ nữ vào vị trí phụ thuộc trong gia đình. Đàn ông được coi là chủ nhà và là người ra quyết định chính nên người phụ nữ không được tiếp cận bình đẳng các nguồn lực và không có vị trí bình đẳng trong gia đình và xã hội.

Thứ năm, về vấn đề chứng nhận quyền sử dụng đất: Theo nghiên cứu, Hiến pháp công nhận quyền sử dụng đất cho mọi công dân, không phân biệt giới. Điều 98, Luật Đất đai 2013 quy định chứng nhận quyền sử dụng đất cần cấp cho cả chồng và vợ. Điều khoản này nhằm đảm bảo bình đẳng giới trong việc tiếp cận các nguồn lực xã hội như nhau và người phụ nữ có quyền bình đẳng với đất đai. Trên thực tế, quyền này chưa được thực thi đầy đủ. Mặc dù có tên trong chứng nhận sử dụng đất nhưng nhiều phụ nữ dân tộc thiểu số vẫn gặp phải những rào cản hưởng các quyền theo luật định của mình, đó là: Không được tiếp cận tư pháp để khẳng định quyền sử dụng đất bao gồm cả việc thiếu nhận thức về quyền hợp pháp của người phụ nữ có tên trong chứng nhận sử dụng đất; giải quyết tranh chấp đất đai thông qua hòa giải ở cơ sở…

Không để phụ nữ và trẻ em gái DTTS bị bỏ lại phía sau

Tháng 9 năm 2000, Việt Nam, cùng với 189 quốc gia trên thế giới đã ký “Tuyên bố Phát triển Thiên niên kỷ”, với 8 mục tiêu, thể hiện cam kết trong việc tham gia hợp tác toàn cầu về xóa đói giảm nghèo, phát triển và bảo vệ môi trường, hoàn thành vào năm 2015. Trên bình diện quốc gia, Việt Nam thực hiện được hầu hết các Mục tiêu Thiên niên kỷ nhưng khi xem xét cụ thể về chất lượng hoàn thành các Mục tiêu Thiên niên kỷ đối với các địa bàn và các dân tộc cho thấy Việt Nam vẫn còn nhiều thách thức để có thể hoàn thành các Mục tiêu Thiên niên kỷ đối với vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Kết quả đạt được của một số Mục tiêu Thiên niên kỷ đối với các dân tộc thiểu số đang còn cách xa so với mặt bằng chung của cả nước, cụ thể: năm 2013, tỷ lệ hộ nghèo chung cả nước là 9,9%, tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số 48,7%; tỷ lệ 10 tuổi trở lên biết chữ chung cả nước 94,8%, đồng bào dân tộc thiểu số 83,8%; tỷ lệ suy dinh dưỡng cân nặng/tuổi (dưới 5 tuổi)tỷ lệ chung cả nước là 15,3%, dân tộc thiểu số là 22%; tỷ suất tử vong mẹ trong 100.000 ca đẻ sống chung cả nước là 64, dân tộc thiểu số là 119; tỷ lệ hộ được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh chung cả nước là 70,8%, dân tộc thiểu số là22%.

Như vậy, tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số cao hơn gấp 4 lần so với tỷ lệ hộ nghèo bình quân cả nước; tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dân tộc thiểu số dưới 5 tuổi; tỷ suất chết mẹ người dân tộc thiểu số trong 100.000 ca đẻ sống còn cao hơn gấp 1,5 lần so với trung bình quốc gia; khả năng tiếp cận các dịch vụ cơ bản như điện, nước sạch, vệ sinh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều hạn chế. Nếu không có nỗ lực vượt bậc, Việt Nam không thể đạt được các Mục tiêu Thiên niên kỷ cho các vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong tương lai.

Ngày 10/9/2015,Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1557/QĐ-TTg phê duyệt một số chỉ tiêu thực hiện các Mục tiêu Thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số, thể hiện quyết tâm thực hiện các mục tiêu chưa được hoàn thành và hướng tới “Mục tiêu Phát triển Bền vững sau năm 2015”. Với Quyết định này, một lần nữa thể hiện sự quyết tâm cao độ cũng như cam kết của Chính phủ Việt Nam trong việc thực hiện thành công các mục tiêu Thiên niên kỷ và mở ra một mức độ kỳ vọng mới và quan trọng là sự cam kết “Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Kết quả Điều tra thực trạng kinh tế - xã hội 53 dân tộc thiểu số tính đến 01/7/2015 cho thấy tỷ lệ nữ chiếm 49,7% tổng số người dân tộc thiểu số. Như vậy, nếu thực hiện tốt các chính sách đối với nhóm phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số sẽ có tác động tích cực đến khả năng thực hiện thành công các Mục tiêu Thiên niên kỷ ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Để thực hiện được cam kết “Không để ai bị bỏ lại phía sau” và với số lượng chiếm xấp xỉ 50% tổng số người dân tộc thiểu số thì trẻ em gái và phụ nữ phải được tạo điều kiện để phát triển. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, phụ nữ và trẻ em gái thuộc các nhóm dân tộc thiểu số, chủng tộc hoặc tín ngưỡng (nhóm dễ bị tổn thương dưới cái bóng văn hóa và chuẩn mực xã hội) thường ít được tiếp cận hơn tới giáo dục, nguồn lực, việc làm và dịch vụ y tế. Việt Nam cũng không phải là trường hợp ngoại lệ.

Bà Nguyễn Thị Tư, Vụ trưởng Vụ Dân tộc thiểu số - Ủy ban Dân tộc nhấn mạnh: Hiện nay, các cơ quan tham mưu hoạch định chính sách còn thiếu các số liệu tách biệt theo giới để phân tích, đánh giá để có khuyến nghị tốt hơn cho việc xây dựng chính sách và luật pháp liên quan tới phụ nữ và trẻ em gái dân tộc thiểu số. Trước mắt, các kết quả nghiên cứu sẽ được sử dụng trong các khóa tập huấn nâng cao năng lực về giới và hoạch định chính sách, pháp luật dựa trên quyền cho những cán bộ hoạch định chính sách chủ chốt của Ủy ban Dân tộc, các bộ, ngành có liên quan, các cán bộ cơ quan chính quyền cấp tỉnh và các tổ chức xã hội dân sự. Các đối tượng này sẽ được phổ biến những kiến thức và hiểu biết cần thiết, để có thể đóng góp cho dự thảo Kế hoạch hành động về bình đẳng giới của ngành công tác dân tộc giai đoạn 2016 - 2020 hoặc các biện pháp can thiệp khác nhằm bảo vệ và thúc đẩy quyền của phụ nữ và trẻ em gái dân tộc thiểu số, góp phần thực hiện thành công “Mục tiêu Phát triển bền vững sau năm 2015” mà Việt Nam đã ký kết./.


(Theo dangcongsan.vn)  (Cập nhật ngày 11-09-2017)    Các tin liên quan:
  Nhận diện 27 biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến'”, “tự chuyển hóa” và 4 nhóm giải pháp khắc phục (14-02-2017)
  Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS năm 2016 (12-12-2016)
  Đoàn đại biểu người có uy tín tỉnh Bình Định ra thăm thủ đô Hà Nội và đi học tập kinh nghiệm các tỉnh miền núi phía Bắc. (22-09-2016)
  Làng O2, xã Vĩnh Kim sẵn sàng cho ngày hội bầu cử sớm (20-05-2016)
  Ban Dân tộc tổ chức tập huấn cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo (29-12-2015)
  VĂN BẢN MỚI
Phê duyệt đề án hỗ trợ thôn, bản, ấp của các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020

Phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ III năm 2019 và Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018

Quyết định phê duyệt danh sách các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018-2020

Quyết định phê duyệt danh sách các huyện nghèo và thoát nghèo giai đoạn 2018 - 2020

Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2018

Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng sáng kiến cơ sở Ban Dân tộc tỉnh Bình Định

Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ban Dân tộc

Báo cáo sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Quyết định về việc kiện toàn Ban biên tập Trang Thông tin điện tử của Ban Dân tộc tỉnh Bình Định

Quyết định về việc phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2018-2022 theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg của Thủ Tướng Chính phủ

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018

Chỉ thị về tăng cường các giải pháp cải thiện nâng cao Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Bình Định

Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động cuả Tỉnh uỷ về cải cách hành chính, trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020 năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính Quý I và phương hướng, nhiệm vụ Quý II năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý II, và phương hướng nhiệm vụ quý III năm 2018

Quyết định về việc thành lập tổ cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính của cơ quan Ban Dân tộc

Quyết định về việc phê duyệt Kết quả xác định Chỉ số Cải cách hành chính năm 2017 của cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bình Định

Quyết định ban hành kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Bình định năm 2018

Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2018

Báo cáo sơ kết tình hình triển khai thực hiện Chương trình hành động số 05-CTr/TU của Tỉnh Uỷ Bình Định

Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT về việc xây dựng Thông tư bãi bỏ một số Thông tư do Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT ban hành”.

Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban về việc mở mới đề tài khoa học cấp Bộ bắt đầu thực hiện từ năm 2019

Ngày 26/6/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 771/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018 - 2025”.

V/v đánh giá giữa kỳ tình hình thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020 và chuẩn bị kế hoạch năm 2019

Về việc đề nghị lập dự toán kinh phí thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ

Rà soát hoàn thiện mục tiêu và kế hoạch thực hiện các dự án đầu tư thuộc Chương trình mục tiêu ứng phó biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 - 2020

Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người uy tín và chính sách đối với người uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh

Triển khai thực hiện các chính sách đối với hộ nghèo thiếu hụt đa chiều theo Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 31/5/2018 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh

Quyết định về việc kiện toàn Ban Biên tập Trang thông tin điện tử của Ban Dân tộc tỉnh Bình Định

Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng sáng kiến cơ sở Ban Dân tộc tỉnh Bình Định

Quyết định về việc kiện toàn Hội Đồng thi đua - Khen thưởng Ban Dân tộc tỉnh Bình Định

Quyết định về việc điều động công chức

Quyết định về việc điều động công chức

Quyết định về việc điều động và bổ nhiệm công chức

Quyết định về việc điều động và bổ nhiệm công chức

Quyết định về việc điều động và bổ nhiệm Chánh Văn phòng Ban Dân tộc

Ban hành kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 của Ban Dân tộc tỉnh Bình Định

Quyết định ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 của Ban Dân tộc tỉnh Bình Định

Quyết Định về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện chính sách cấp muối i-ốt cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2018

Về việc phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2018

Quyết Định về việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính Ban Dân tộc tỉnh năm 2017

Quyết định về việc ban hành quy chế công tác thi đua, khen thưởng của Ban Dân tộc tỉnh Bình Định

Quyết định ban hành kế hoạch về việc kiểm tra CCHC năm 2017

Kế hoạch thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về công tác CCHC năm 2017

Thông tư 32/2017/TT-BTTTT ngày 15/11/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước

Quy định chi tiết thực hiện dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020

Phê duyệt danh sách thôn ĐBKK vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020

Phê duyệt danh sách xã ĐBKK, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020

Phê duyệt danh sách thôn ĐBKK, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2016-2020

Phê duyệt danh sách thôn ĐBKK, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2016-2020

V/v Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Ban Dân tộc tỉnh Bình Định

V/v Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng hệ thống văn phòng điện tử Ban Dân tộc tỉnh Bình Định

Phê duyệt Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2017-2020

Về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020

Ban hành Quy định tạm thời một số định mức và mức hỗ trợ PTSX thuộc Chương trình 135 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Định

Về việc tiếp tục thực hiện Quyết định 30/2012/QĐ-TTg ngày 18/7/2012 và Quyết định số 1049/QĐ-TTg ngày 26/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ

Phê duyệt Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới

Phê duyệt danh sách thôn DBKK vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2016

Phê duyệt danh sách xã ĐBKK, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2016

V/v thành lập Ban Biên tập Trang thông tin điện tử của Ban Dân tộc tỉnh Bình Định

V/v ban hành quy chế quản lý, vận hành và cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử của Ban Dân tộc tỉnh Bình Định

Về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban dân tộc tỉnh Bình Định

V/v hướng dẫn triển khai Chương trình 135 năm 2015

Hướng dẩn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện

     Video
     THÔNG BÁO

-  Thư mời về việc chào giá thay thế 05 lốp xe ô tô hiệu Toyota Fortuner 7 chỗ ngồi 2 cầu 

- Thư mời về việc chào giá thực hiện gói thầu số 05 "Giám sát thi công xây lắp và lắp đặt thiết bị " thuộc đề cương và dự toán chi tiết " Dự án xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu về công tác dân tộc tỉnh Bình Định 

- Quyết định về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển công chức hành chính tỉnh Bình Định năm 2018

- Các biểu mẫu kiểm điểm đảng viên năm 2018

- Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: In tờ gấp tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

- Thông báo: Lịch kiểm tra công tác cải cách hành chính m 2018

- Thông báo mời tham gia chỉ định thầu rút gọn: Gói thầu xây dựng 12 pano tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại các huyện: Vĩnh Thạnh, Vân Canh, An Lão, Hoài Ân, Tây Sơn (Vốn trung ương bổ sung)

- Quyết định V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Thực hiện mua sắm bộ nhạc cụ cồng chiêng cho các thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tình Bình Định

- Thông báo mời tham gia chỉ định thầu rút gọn: Gói thầu in tờ gấp tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cân huyết thống trong vùng đb DTTS

- Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu. Gói thầu xây dựng 12 pano tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại các huyện Vĩnh Thạnh, Vân Canh, An Lão, Hoài Ân.

- Thông báo mời tham gia chỉ định thầu rút gọn. Gói thầu xây dựng 12 panô tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại các huyện Vĩnh Thạnh, Vân Canh, An Lão, Hoài Ân.

- Thư mời V/v tham gia chỉ định thầu rút gọn. Gói thầu: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá lựa chọn hồ sơ dự thầu của gói thầu:

Mua sắm 119 bộ cồng, chiêng cấp cho các thôn, làng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Bình Định

- Thông báo mời tham gia chỉ định thầu rút gọn. Gói thầu xây dựng 12 panô tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại các huyện Vĩnh Thạnh, Vân Canh, An Lão, Hoài Ân, và Tây Sơn.

- Thư mời về việc chào giá xây dựng 12 pano tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại 4 huyện Vĩnh thạnh, Vân canh, An Lão, Hoài Ân.

- Thư mời mua sắm cồng, chiêng cho các thôn, làng đồng bào DTTS

- Thông báo tuyển sinh năm 2018-2019 Trường Dự bị đại học  Dân tộc TP. Hồ Chí Minh

- V/v góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1898/QĐ-TTg, ngày 28/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

- Thông báo kết luận của Trưởng ban Ban Dân tộc tại cuộc họp giao ban chỉ đạo triển khai nhiệm vụ công tác tháng 5-2018

-Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ thi công chức

- Báo cáo công khai TC năm 2017 và dự toán thu-chi năm 2018

- Tài liệu họp rà soát các cơ quan đơn vị kết nghĩa với các địa phương vùng DTTS

+ Dự thảo trình UBND tỉnh

+ Dự thảo phương án 01; phụ lục 01

+ Dự thảo phương án 2; Phụ lục 02

     HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 • Đồng chí Lê Sơn Hải làm việc với Ban Dân tộc
 • Hoạt động của Ban
 • Hoạt động của Ban
 • Đ/c Bùi Tiến Dũng nhận Quyết định bổ nhiệm Phó trưởng ban
 • Hoạt động của Ban nhân dịp kỷ niệm 88 năm ngày thành lập hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam
 • Hoạt động của Ban nhân dịp kỷ niệm 88 năm ngày thành lập hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam
 • Hoạt động của Ban nhân dịp kỷ niệm 88 năm ngày thành lập hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam
 • Hoạt động của Ban nhân dịp kỷ niệm 88 năm ngày thành lập hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam
 • Hoạt động của Ban nhân dịp kỷ niệm 88 năm ngày thành lập hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam
 • Hoạt động của Ban nhân dịp kỷ niệm 88 năm ngày thành lập hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam
 • Hoạt động của Ban nhân dịp kỷ niệm 88 năm ngày thành lập hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam
 • Hoạt động của Ban nhân dịp kỷ niệm 88 năm ngày thành lập hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam
 • Hoạt động của Ban nhân dịp kỷ niệm 88 năm ngày thành lập hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam
 • Hoạt động của Ban
 • Ban Dân tộc tỉnh Bình Định tiếp đoàn công tác tỉnh Lâm Đồng
 • Ban Dân tộc tỉnh Bình Định giao lưu với Ban Dân tộc tỉnh Đắc Lắk
 • Hoạt động của Ban
 • Hội thao Ngành Dân tộc
 • Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải kiểm tra tình hình thực hiện chính sách dân tộc
 • Hội nghị tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống
 • Hội nghị tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống
 • Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải kiểm tra tình hình thực hiện chính sách dân tộc khu vực Tây Nam bộ
 • học tập và trao đổi kinh nghiệm
 • học tập và trao đổi kinh nghiệm
 • học tập và trao đổi kinh nghiệm
 • Hội nghị CBCC,NLĐ
 • Hội nghị CBCC,NLĐ
 • Hội nghị CBCC,NLĐ
 • Hội nghị CBCC,NLĐ
 • Hội nghị CBCC,NLĐ
 • Hoạt động Ban Dân tộc
 • Hoạt động Ban Dân tộc
 • Hoạt động Ban Dân tộc
 • khảo sát cồng chiêng
 • khảo sát cồng chiêng
 • khảo sát cồng chiêng
 • khảo sát cồng chiêng
 • hoạt động của Ban Dân tộc
 • Các thế hệ công tác dân tộc
 • Đội bóng chuyền Ban Dân tộc tỉnh trong 1 trận đấu
 • Đội bóng chuyền Ban Dân tộc tỉnh
Uy ban dan toc
Bao binh dinh
Đánh giá chất lượng phục vụ hành chính công
Bầu cử Đại biểu Quốc hội khòa XIV và Đại biểu HĐND các cấp
Cải cách hành chính
     SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  Đang online:               4
  Số lượt truy cập: 163456
 

Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS 1.52 do ITA phát triển

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ BAN DÂN TỘC TỈNH BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ:06 Trần Phú - thành phố Quy Nhơn - Bình Định
Tel: 056.3821362 - Fax: 056.381365 Email:lienhe@bdt.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung:TRẦN QUỐC LẠI -Trưởng Ban